Lunds univ Samhällsvetenskapliga fak, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, globalisering, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Inriktning
Freds- och konfliktvetenskap

Arbetsuppgifter
Vi söker en lovande statsvetare som befinner sig i början av sin karriär. Arbetsuppgifterna omfattar statsvetenskaplig forskning samt undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå med inriktning mot anställningens profil. Anställningen omfattar minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och eventuell administration. Forskningsdelen under de tre första åren kan komma att uppgå till 60 procent. Anställningen är knuten till forskningsprojektet Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace(PUSHPEACE), som leds av docent Lisa Strömbom vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet påbörjas år 2019 och kommer att pågå till och med 2023. Syftet med projektet är att undersöka förutsättning för skapandet av agonistisk fred i svårlösta identitetskonflikter. Projektet har både begreppsutvecklande och empiriska ambitioner, där slutsatser om agonistisk fred dras utifrån fallstudier i Colombia, Israel-Palestina och Nordirland. https://www.svet.lu.se/sites/svet.lu.se/files/project_description_0.pdf

Innehavaren av anställningen förväntas att bedriva forskning som bidrar till de allmänna målen för projektet. Varje projektdeltagare kommer emellertid att bedriva självständig forskning kopplad till projektets huvudtematik och kommer att vara fri att välja sina egna forskningsfrågor, utveckla sina egna teoretiska idéer och tillämpa de forskningsmetoder de finner lämpligast. Projektet bygger metodmässigt på en mixed methods-design, vilket innebär att fallstudierna med fördel kan baseras på både kvalitativa och statistiska metoder. Innehavaren av anställningen kommer också att förväntas bedriva undervisning av hög kvalitet på alla nivåer i ämnet freds- och konfliktvetenskap. Eftersom forskargruppen måste kunna fungera som ett team förväntas alla medlemmar i projektet att ha Statsvetenskapliga institutionen i Lund som sin huvudsakliga arbetsplats.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom statsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund
Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete samt att arbeta tvärvetenskapligt är av stor vikt för anställningen. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk förmåga. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. 

Vid bedömningen kommer vikt att fästas vid sökandes (a) vetenskapliga skicklighet och progression, vilken bedöms på grundval av de bifogade skrifterna; (b) förmåga att självständigt bedriva och utveckla forskning i samarbete med andra forskare, nationellt såväl som internationellt; (c) förmåga att bidra till övergripande syften i forskningsprojektet Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace; samt (d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier: 

 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.
 • Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.
 • Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor.

Vid prövning till universitetslektor kommer bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skicklighet att ägnas lika omsorg. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner (anders.kirchner@sam.lu.se). 

Till ansökan bifogas (a) ansökningsbrev; (b) meritförteckning, inkl. kopior/intyg av betyg; (c) skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj); samt (d) de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även (e) bifoga en forskningsplan (ca 2-4 sidor) som visar vilken forskning hen avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprojektet Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace”. 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/555
Kontakt
 • Lisa Strömbom, projektledare, +46 46 222 45 53, Lisa.strombom@svet.lu.se
 • Björn Badersten, prefekt, +46 46 222 01 59, Bjorn.Badersten@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, +46 46 222 93 66
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-04-14

Wróć do ofert pracy