Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vår avdelning i Enoch Thulin laboratoriet har ungefär 60 forskare. Under senaste åren har avdelningen också inkluderat gruppen för tillämpad molekyl spektroskopi och fjärranalys för användningar inom miljöövervakning och biofotonik, http://www.llc.lu.se/research-fields/research-fields/environmental-monitoring/ . Inom detta område strävar vi efter att med ingenjörskonst lösa problem inom optisk mätteknik på enkla, eleganta, billiga och realistiska sätt. Vi har i årtionden samarbetat med International Science Program (ISP) vid Uppsala Universitet och African Spectral Imaging  Network (AFSIN) för främjande av tillämpad fysik på avancerad nivå i Afrika, där vi har speciellt fokus på uppbyggnad, kalibrering och tillämpning av realistisk optisk instrumentering.

Ämnesbeskrivning
Anser du dig själv vara en uppfinningsrik och händig person? Är du angelägen om att implementera avancerade fysikbegrepp där det spelar roll? Skulle du föredra att anpassa instrument till vår färgstarka värld snarare än motsatsen? Är du driven att dela, förklara, inspirera och utveckla pedagogiska färdigheter i en kreativ miljö?

I det här projektet kommer du att spela en stor roll som stöd för African Spectral Imaging Network (AFSIN) genom att hjälpa dem bygga sina egna vetenskapliga instrument inom biofotonik och optisk spektroskopi. Tillämpningarna riktas mot lokala problem inom medicinsk diagnostik, växtanalys och miljöövervakning. Realistisk instrumentering handlar om att tillämpa avancerad kunskap om interaktionen mellan ljus och materia för att lösa samhällsproblem på enkla och smarta sätt. Projektet gör det möjligt för Afrikanska masterstudenter och doktorander att skapa instrument anpassade för sina egna projekt och för Afrikas framtida generation av forskare. Tjänsten ligger inom en kreativ miljö där de senaste trenderna inom 3D-printning, skrivbords CNC, smartphones, drönare, Raspberry Pi mikroprocessorer, öppen källkod och öppna hårdvaruinitiativ kommer att vara till förfogande. Det kommer inte bara att vara till gagn för Afrikanska forskare inom instrumentkonstruktion men gör också dig själv till en attraktiv uppfinnare för industri eller en kreativ forskare i akademin.

Arbetsuppgifter

 • Utveckla, testa och dokumentera nya prototyper inom tillämpad optisk instrumentation.
 • Vara ansvarig för datainsamling- och analys programvara.
 • Förbereda material och logistik för workshops på plats i Afrika (minst en gång per år).
 • Delta i gemensamma forsknings- och mätkampanjer på plats i Afrika (högst en gång per år).
 • Engagera och stödja uppbyggnad av unga Afrikanska fysikers skicklighet inom tillämpad spektroskopi.
 • Bidra till tredje uppgiften dvs. populärvetenskaplig förmedling av projektet.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik, fotonik, optik, elektronik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, fotonik, optik, elektronik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Relevanta avancerade kurser inom optik, spektroskopi, bildbehandling, fotonik och instrumentering eller mätteknik.
 • Har självständigt bedrivit forskningsprojekt, t.ex. ett masterprojekt.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Erfarenhet inom biofotonik och spektroskopi, kurser eller projekt.
 • Erfarenhet inom Computer Aided Design (CAD) och 3D printing.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet inom mekanik och elektronik.
 • Programmeringserfarenhet med Raspberry Pi, Mindstorm eller Arduino.
 • Kunskap om global öppen hårdvara initiativet (GOSH).
 • Färdigheter i franska eller spanska.
 • Någon erfarenhet av att organisera evenemang eller sommarskolor (t.ex. studentkår, scouterna eller liknande)

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du förväntas vara fascinerad och nyfiken på kultur, natur och vetenskap samt ha tolerans för att arbeta under enkla förhållanden i utvecklingsländer. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansök online. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver sig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

Du uppmanas bifoga examensbevis och rekommendationsbrev, samt material som bekräftar relevant erfarenhet.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/850
Kontakt
 • Mikkel Brydegaard, Biträdande universitetslektor, +46462227656, mikkel.brydegaard@fysik.lth.se
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Wróć do ofert pracy