Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Det är väl känt att utvecklingen av kiselalger i haven har lett till stora förändringar i den globala omsättningen av kisel, kol och andra näringsämnen. Dessa ämnen reglerar havens produktivitet och klimatet på jorden. Det är dock inte klarlagt hur halten löst kisel förändrades genom biologiskt upptag under den period då kiselalgerna utvecklades. Det huvudsakliga målet med det här forskningsprojektet är att undersöka geobiologins betydelse och dess effekt på den globala omsättningen av olika ämnen och vilka förändringar som skett under jordens utveckling.

I forskningen kommer mätningar av stabila isotoper i mycket gamla fossila material göras tillsammans med analyser av geokemiska och geologiska proxies i sediment och berg. De geokemiska data kommer att användas för att undersöka förändringar i miljön och i halterna av löst kisel i haven genom tiderna och hur förändringarna har påverkat haven och klimatet.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär ett kreativt och varierande jobb som medlem av en dynamisk interdisciplinär forskargrupp, som studerar effekten av geobiologi på global biogeokemisk omsättning (ca 12 personer). Forskningsingenjören kommer att vara ansvarig för att driften av biogeokemilaboratoriet, vilket innefattar ansvar för labbsäkerhet, riskanalyser och hantering av kemiskt avfall enligt Lunds universitets riktlinjer, och att beställa varor till gruppen.

Forskningsingenjören kommer att utföra laboratorieanalyser för att stödja forskningsprojektet och kommer vara ansvarig för en SmartChem discrete analyser samt för att göra mätningar av 210Pb med gammaspektroskopi. Forskningsingenjören kommer förutom att samla in och dokumentera data i projektet även vara delaktig i analysen av och diskussioner kring resultaten med andra forskare.

Forskningsingenjören ska kunna ta initiativ, ha lätt för att arbeta bra med andra människor, vara strukturerad och flexibel. Tjänsten erbjuder möjligheter för professionell utveckling och för nya arbetslivserfarenheter. I vår forskning kommer vi att använda nya tillvägagångssätt för att analysera, vilket uppmuntrar till självständigt tänkande.

Kvalifikationer

Forskningsingenjören bör ha följande kvalifikationer: 

 • en högre examen (minst MSc eller motsvarande) inom (bio)geovetenskap, kemi eller annat närliggande fält.
 • förmågan att sköta och leda laboratoriet så att det fungerar tillfredsställande.
 • praktisk erfarenhet av laboratoriearbete, framför allt våt kemi, som inkluderar användning av frätande vätskor.
 • Erfarenhet av olika analystekniker som tungvätskeseparation (heavy liquid floatation) och hantering av instrument som t.ex. spektrometrar är en fördel.
 • goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
 • kunna prata svenska.
 • bra på att kommunicera och kunna samarbeta med forskare i gruppen.
 • kunna arbeta självständigt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform Provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2127
Kontakt
 • Daniel Conley, Professor, 046-222 04 49, daniel.conley@geol.lu.se
 • Vendela Breeze, personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-24
Sista ansökningsdag 2019-08-21

Wróć do ofert pracy