Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Nationalekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Anställningen gäller till doktorsexamen, vilket innebär att den sammanlagda anställningstiden inte får vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Det exakta antalet anställningar är ännu inte bestämt. De senaste åren har antalet nyantagna doktorander som finansierats av institutionen varierat mellan fem och sju. 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på Nationalekonomiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 % av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i nationalekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet, samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi och självständigt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Se även Studieplan för forskarutbildning i nationalekonomi till doktorsexamen vid Lunds universitet, http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-utbildning.

Bedömningsgrund

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av förmågan att genomföra utbildningen baseras i huvudsak på tidigare visad förmåga i studier, standardiserade tester och andra relevanta sammanhang; särskild vikt läggs vid uppsatsarbete i nationalekonomi och kursarbete med inriktning på ämnets metodmässiga kärna. Förmåga att samarbeta är meriterande. Antalet poäng på avancerad nivå används inte som urvalskriterium. Sökande av underrepresenterat kön och sökande med underrepresenterad etnisk bakgrund ges förtur vid i övrigt lika förutsättningar för utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. 

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online.

http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Instruktioner för vilka uppgifter m.m. som skall lämnas finns på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan.

Till ansökan bifogas:

  1. Ifyllt formulär avseende kompletterande information (som finns på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan).
  2. Betygsavskrifter.
  3. Kort meritförteckning (CV).
  4. Resultatavskrifter i det fall den sökande vill åberopa testresultat (exempelvis från GRE, GMAT, TOEFL, IELTS).
  5. Beskrivning (max 1000 ord) av frågor som den sökande vill forska kring samt varför dessa forskarstudier ska ske på nationalekonomiska institutionen i Lund.
  6. Minst ett och högst två självständiga arbeten motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Dessa handlingar, inklusive de självständiga arbetena, skall laddas upp i pdf i sökportalen (under ”Bifoga Bilagor”). Betygsavskrifter mm på papper skannas eller fotograferas innan de laddas upp.

Utöver dessa handlingar skall den sökande inhämta rekommendationer av två lärare eller forskare med doktorsexamen i nationalekonomi eller med motsvarande kunskaper och erfarenheter som är relevant för forskning inom nationalekonomi. De som rekommenderar skall fylla i formuläret på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan spara det och skicka det till phd_recommendation@nek.lu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3846
Kontakt
  • Tommy Andersson, studierektor forskarutbildningen, 046-222 49 70
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Wróć do ofert pracy