Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil


Doktorandprojektet fokuserar på teoretisk och numerisk modellering av simmande mikroorganismer, exempelvis bakterier eller alger, en viktig klass av så kallade "aktiva material". Dessa material är intressanta på grund av deras icke-jämviktskaraktär som leder till en rad nya fenomen som inte förekommer i traditionella material, exempelvis så kallad bakteriell turbulens. Forskningsprojektet kommer använda storskaliga lattice Boltzmann-simuleringar för att studera kollektiva fenomen i aktiva suspensioner, med fokus på sådana som beror på långväga hydrodynamiska växelverkningar mellan mikroorganismer. I synnerhet kommer doktoranden undersöka hur dessa fenomen påverkas av externa störningar, såsom kemiska koncentrationsgradienter och vätskeflöden.

Besök www.stenhammargroup.com för mer information om forskningsgruppen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att innefatta utveckling och implementering av nya analytiska och numeriska metoder och verktyg för analys av simuleringsdata, samt författande av vetenskapliga artiklar. Doktorandprojektet kommer utföras inom forskningsprogrammet "Active Matter Goes Smart", finansierat av Knut och Alice Wallengbergs stiftelse, och innefattar vetenskapliga samarbeten med forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Doktoranden kommer att delta i kurser på forskarnivå. Åliggandena kan även innefatta undervisning och annan instutionstjänstgöring, dock maximalt 20 % utöver den avsatta tiden för forskningsprojektet.

Kvalifikationer

Krav

Mastersexamen i fysik, teknisk fysik, fysikalisk/teoretisk kemi, kemiteknik eller annat ämne relevant för projektet. Goda kunskaper i matematik, statistisk termodynamik, vetenskaplig programmering (i exempelvis Fortran, C/C++ eller Python), samt mycket god uttrycksförmåga på engelska i tal och skrift.

Meriterande


Erfarenhet av molekylära simuleringstekniker (exempelvis molekyldynamik) och hydrodynamisk modellering (exempelvis lattice Boltzmannsimuleringar).


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 201101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2727
Kontakt
  • Joakim Stenhammar. joakim.stenhammar@fkem1.lu.se, +46 46 222 81 51
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2020-08-25
Sista ansökningsdag 2020-09-21

Tillbaka till lediga jobb