Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Doktoranden kommer att utveckla och tillämpa specialiserade basset för ab initio-beräkningar för system under ovanliga fysikaliska och kemiska förhållanden

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att:

 • förbättra och utveckla programvaruverktyg för att designa atomiska basset,
 • optimera exponenter och koefficienter för ANO-typ basset för atomer och molekyler i ovanliga elektroniska tillstånd, 
 • i samarbete med andra grupper utforma träningsset för optimering av basset för olika material, till exempel kärnexiterade molekyler, molekyler med atomer i höga oxidationstillstånd, joniska kristaller,
 • tillämpa de erhållna bassetten för multikonfigurationella beräkningar av molekyler i grundtillstånd och i exciterade tillstånd,
 • delta i kodutvecklingen och prestandaoptimeringen för delar av Molcas som förhåller sig till projektet. 

Kvalifikationer

 • Masterutbildning eller civilingenjör eller motsvarande i teoretisk kemi eller teoretisk fysik.
 • Praktisk erfarenhet av ab initio-metoder, i synnerhet multikonfigurationell kvantkemi. Erfarenhet av beräkningar med andra metoder, t.ex. DFT, räknas inte.
 • Praktisk erfarenhet av programmeringsspråk för högpresterande parallella beräkningar (FORTRAN, C / C ++). Kunskap om skriptspråk räknas inte.

Meriterande

 • Erfarenhet inom kodutveckling, särskilt parallellisering och optimering, inom teoretisk kemi eller fysik. Erfarenhet inom Molcas/OpenMolcas programvara och bassetsbibliotek samt maskininlärningsteknik anses vara ett plus. 
 • God kommunikationsförmåga. Förmåga att samarbeta med experimentella grupper samt med mjukvaru- och hårdvarutekniker. 

Övrigt

 • Den valda kandidaten ska ha bra betyg, kunna arbeta självständigt och ha god initiativförmåga.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/132
Kontakt
 • Valera Veryazov, +46462223110
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2021-01-19
Sista ansökningsdag 2021-02-09

Wróć do ofert pracy