Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Jordar lagrar mycket mer kol än atmosfären, och mikroorganismer spelar en viktig roll för att reglera huruvida kolföreningar förblir i jorden, eller om de bryts ner igen till koldioxid. En viktig mekanism för långvarig kollagring är den fysiska stabiliseringen av organiskt material i markstrukturen, vilket innebär att kol kan "gömmas" från dess nedbrytare i komplexa jordaggregat. Dessa processer är dock inte väl förstådda.

Vi söker mycket motiverad postdoktor till ett tvärvetenskapligt projekt inom mikrobiell ekologi vid biologiska institutionen, Lunds universitet. Projektet fokuserar på att genomföra experiment i mikrofluidikmodeller som efterliknar den fysikaliska och kemiska heterogeniteten som jordmikrohabitater utgör för organismer. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med ingenjörer och mikrospektroskopister. Du kommer att vara en del av en aktiv forskningsgrupp vid institutionen för biologi (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/microbial-ecology) och samarbeta med ingenjörer vid Institutionen för biomedicinsk teknik (http: //bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/). Den tvärvetenskapliga miljön kommer att ge kandidaten stora möjligheter att lära sig nya färdigheter och metoder allt från biologi över spektroskopi till teknik.

Arbetsuppgifter
De viktigaste uppgifterna i en postdoktoranställning är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till 10% av arbetstiden. Anställningen inkluderar möjlighet till tre veckors utbildning i undervisning och lärande på högre nivå.

Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Forskning inom markmikrobiologi i mikrofluidiska modellsystem som innehåller heterogenitet  på  mikroskalan, både fysiska och kemiska
 • Kultivering av bakteriella och svamp-laboratoriearter
 • Arbete med jordmikrobsamhällen
 • Analys av mikroskopibilder i ImgageJ
 • Bidra till utvecklingen av bildanalys och automatiserad bildigenkänning av mikroskopidata
 • Arbeta i tätt samarbete med ingeniörer som utvecklar chippen
 • Arbeta i samarbete med en postdoktor vid MaxLab IV som utför synkrotronanalys, och en spektroskopist som utför Raman- och FT-IR-analys i chip
 • Utveckla egna forskningsidéer inom ramen av projektets mål
 • Bidra aktivt till en positiv och kreativ arbetsmiljö i gruppen

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde vid tidpunkt för anställningsbeslut. Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (detta kan justeras baserat på till exempel dokumentation av föräldraledighet eller militärtjänst).

Specifika krav:

 • Doktorsexamen i biologi, med inriktning mot mikrobiell ekologi, markekologi, eller ett annat  relevant ämne
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
 • Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta bra med andra medlemmar i forskargruppen

Bedömningsgrunder
Specifika bedömningskriterier som är meriterande:

Erfarenhet av mikrofluidiskchip

 •  Erfarenhet av bildanalys, modellering och självlärande algoritmer eller viljan att förvärva  dessa färdigheter
 • Dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga

Entusiasm, engagemang och förmåga att arbeta både självständigt och inbäddat i  forskningsgruppen

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Kontakta Edith Hammer (edith.hammer@biol.lu.se) för mer information.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev
 • Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens
 • Fullständig lista över publikationer
 • Allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst en sida)
 • Namn, relation till och kontaktinformation över två professionella referenser
 • Kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du anser relevanta.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/111
Kontakt
 • Edith Hammer, biträdande universitetslektor, +46462224536,edith.hammer@biol.lu.se
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46462229562
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-01-21
Sista ansökningsdag 2022-05-09

Tillbaka till lediga jobb