Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskargruppen

Vid forskargruppen för translationel diabetes forskning bedrivs forskning inom områdena patofysiologi, fosterprogrammering, genetik, epigenetik och metabolisk komplexitet vid typ 2-diabetes. Gruppen är nyetablerad under ledning av professor Allan Vaag, men bygger på ett genom många år väletablerat samarbete mellan Allan Vaags fortsatt pågående forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen i Danmark på å ena sidan, och flera forskargrupper inom LUDC å andra sidan, inklusive gruppen som tidigare bildades av professor Leif Groop, och som nu under ledning av docent Ola Hansson inkluderar associate professor Emma Ahlqvist och Associate Professor Rashmi Prasad. Gruppen har dessutom ett tätt samarbete med Professor Charlotte Lings forskning inom epigenetik samt flera andra forskargrupper på LUDC. Verksamheten är lokaliserad på Kliniskt forskningscentrum i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och den psykosociala arbetsmiljön.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I detta doktorandprojekt, under handledning av professor Allan Vaag, kommer du att studera betydelsen av låg födelsesvikt for den kliniske presentationen av typ 2 diabetes i de kompletterande Svenske Andis samt Danske DD2 type 2 diabeteskohorterna. Ditt arbete kommer initialt att handla om bidrag til organiseringen av inhämtninh av ursprunglig födselsviktsinformation i Andis kohorten, och kan i varierande omfattning också involvera andra logistiska och datahanteringsorienterade arbetsuppgifter i relation till driften af Andis kohorten.  Den primära forskningsdisciplinen behandlar alla aspekter inom epidemiologiska analyser, där det också kommer att finnas involvering av och överlappning med klinisk, genetisk, epigenetisk, patofysiologisk och biomarkörforskning. Andra metoder som eventuelt kan komma att användas inkluderar bioinformatik, maskininlärning och matematisk modellering.

Doktorandens huvudsakliga arbetsuppgift är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter upp till högst 20 %. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

  • Masterexamen inom relevant medicinsk, biologisk och/eller livsstilsmässige (kost/fysisk aktivitet) huvudområden
  • Erfarenhet av att hantera stora mängder data i relevanta program.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Utvald person måste vara motiverad, kreativ och angelägen att lära sig samt pröva nya metodologiska infallsvinklar. Det är även viktigt att ha förmåga att utveckla ett självständigt arbetssätt samt utveckla förmågan att samarbeta. I detta betonas egenskaper såsom flexibilitet och stresstålighet.

Meriterande för anställningen är:

  • God kunskap inom fysiologi, metabolism, diabetes, epidemiologi och/eller analys av stora data sets.
  • Erfarenhet av databearbetningsprogram såsom R, Perl eller/och Python.
  • Goda kunskaper inom både skriftligt såväl som muntlig engelska.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum är 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2695
Kontakt
  • Allan Vaag, forskargruppschef, allan.vaag@med.lu.se,040-391149,+4520429660
  • Linnea Gard, personalsamordnare, linnea.gard@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, , 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil,, 046-2229366
Publicerat 2022-08-18
Sista ansökningsdag 2022-09-08

Tillbaka till lediga jobb