Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att placeras på BMC och bli en del av Medicinsk strukturbiologi som tillhör medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Medicinsk strukturbiologi har som mål att utröna struktur-funktion samband av proteiner viktiga vid utveckling av cancer och diabetes. Vi använder framgångsrikt röntgenkristallografi och cryo-EM och kombinerar det med cellbiologiska studier.   

 Tre nyligen publicerade artiklar från Medicinsk strukturbiologi:

 1. Huang etal., 2023, Nature Communications (PMID: 36737436)
 2. Venskutonyte etal., 2021, Nature Communications (PMID: 33649331
 3. deMare etal., 2020, Structure (PMID: 31831212)

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om våra förmåner Förmåner för anställda | Lunds universitet

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Tarmbakterier spelar en grundläggande roll vid utveckling av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Nyligen har man visat att metaboliten imidazolpropionat (ImP), som kan härledas från mikrobiotan och specifikt till aktiveten av enzymet UrdA, direkt påverkar kroppen genom att störa cellers sockerupptag, signalering och således utgöra metaboliska störningar för individen. Personer med typ 2-diabetes har högre nivåer av ImP, och ImP försämrar deras sockertolerans och insulinsignalering. Därmed är det mycket viktigt av att klargöra de molekylära mekanismerna bakom produktionen och funktion av ImP i människa för att kunna skapa läkemedel som stoppar produktionen, vilket är målet för projeketet.

Du kommer att vara ansvarig för produktion and enzymet UrdA, att rena fram det och att kristallisera det för att kunna genomföra tidsupplösta studier på MAXIV (strålrör microMAX). Dessutom kommer du att analyser insamlade data och publicera dessa i vetenskapliga tidskrifter. Du kommer att ha möjlighet att deltaga på internationella och nationella konferenser och möten.

Kvalifikationer

- Du ska ha en master examen inom biokemi, stukturbiologi eller liknande område. 

- Erfarenhet av att genomföra strukturbiologiska projekt är meriterande. 

Behörighet

För att uppfylla mobilitetsreglern för MSCA COFUND är du behörig om du inte har bott i Sverige i mer än 12 månader under perioden 2020-10-30 till 23-10-31 med arbete eller studier som huvudsysselsättning. 

Före anställmingen start ( före  1 mars 2024 ) har du grundläggande  behörighet till utbildning på forskarnivå. Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/3/2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. 

Såhär Söker du:

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)
 • Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontakt

För mer detaljerad information kring tjänsten eller forksningsprojektet kontakta:

Karin Lindkvist +46 0734222786

Om du har frågor kring urvalsprocessen:prismas@maxiv.lu.se

För frågor kring anställningsvillkor eller universitet kontakta 

HR Partner Sofia Sönnerstedt +46 46 2229876

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024/03/01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/508
Kontakt
 • Karin Lindkvist, forskargruppschef, 460734222786
 • Sofia Sönnerstedt, HR Partner , +46462229876
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb