Lunds universitet, Humaniora och teologi, Institutionen för kulturvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Beskrivning av arbetsplatsen

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i digitala kulturer med placering vid Institutionen för kulturvetenskaper och avdelningen för ABM och digitala kulturer. Arbetsplatsen har en mångfacetterad forskningsmiljö och ämnet digitala kulturer befinner sig under uppbyggnad med en nytillträdd professor.

Fokus ligger både på digitaliseringens samhällskonsekvenser och på dess påverkan på kulturella, sociala, estetiska och historiska omvandlingsprocesser.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Anställningens huvudsakliga arbetsuppgift är egen forskning. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Krav för anställningen

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.  Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen inom digitala kulturer, eller närliggande ämnen såsom exempelvis mediestudier, biblioteks- och informationsvetenskap, digital humaniora (eller motsvarande) med inriktningar med relevans för anställningen. Detta krav ska vara uppfyllt senast 11 januari 2024 och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till biträdande prefekt Moa Petersén (för mailadress se universitetets hemsida: https://www.kultur.lu.se/person/MoaGoysdotter/). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigast 5 november 2020. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om sådan överhoppningsbar tid insändas i samband med ansökan. 

För anställningen krävs dokumenterat goda kunskaper i att tala och skriva engelska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande

Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.

Särskilt meriterande är en forskningsplan inom kunskapsfältet digitala kulturer. Ansökningar med forskningsfrågor som förutsätter en metodmässig inriktning på datorstödd analys är speciellt välkomna; inom ramen för postdoktorsanställningen kommer hjälp av en utvecklare att erbjudas.

Instruktioner för ansökan inklusive forskningsplan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopia av doktorsexamen.
 • Publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer).
 • Undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • Syfte och frågeställning.
 • Teori och metod.
 • Relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
  internationellt viktigaste arbeten.
 • Tidsplan och förväntade resultat.
 • Den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/594
Kontakt
 • Rekryteringskoordinator Anna Kvist, https://www.ht.lu.se/person/AnnaKvist/
 • Professor Pelle Snickars, https://www.kultur.lu.se/person/PelleSnickars/
 • Biträdande prefekt Moa Petersén, https://www.kultur.lu.se/person/MoaGoysdotter/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-09-22
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb