Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker nu en doktorand i rättssociologi inom projekten, "ADLAW: Administrative Law Reform and Legal Integration in Hybrid Political Regimes”, finansierat av Vetenskapsrådet, och "MOCCA: Multilevel Orders of Corruption in Central Asia", finansierat av Europeiska kommissionens MSCA Staff Exchanges Programme.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. 

Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med institutionstjänstgöring upp till 20 procent, främst undervisning men även andra uppgifter kan förekomma. 

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. 

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i rättssociologi finns tillgänglig på: https://www.soclaw.lu.se/en/research/doctoral-studies/phd-handbook

Behörighet 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättssociologi är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet rättssociologi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet. 

Bedömningsgrund 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning högskoleförordningen 5 kap

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan doktoranden åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. 

Doktoranden kommer att bedriva sin forskning inom ramen för två forskningsprojekt med fokus på Centralasien vid Rättssociologiska institutionen: 

(1) ADLAW: Administrative Law Reform and Legal Integration in Hybrid Political Regimes, finansierat av Vetenskapsrådet (https://portal.research.lu.se/en/projects/administrative-law-reform-and-legal-integration-in-hybrid-politic);

 
(2) MOCCA: Multilevel Orders of Corruption in Central Asia, finansierat av Europeiska kommissionens program för personalutbyte inom MSCA (https://portal.research.lu.se/en/projects/multilevel-orders-of-corruption-in-central-asia).  

Doktoranden kommer att bedömas utifrån expertis och färdigheter som krävs för att bedriva rättssociologisk forskning, och potentialen att studera sambanden mellan förvaltningsrättsreform, statlig styrning, rättskultur och informalitet i Centralasien. Doktoranden kommer vidare att bedömas utifrån kunskaper i centralasiatiska språk och i ryska, eftersom anställningen kräver att doktoranden genomför fältarbete i Centralasien samt analys av både rättsliga och andra dokument.  Expertis och färdigheter i Rättssociologiska studier av Centralasien, demonstrerad av relevanta publikationer och tidigare fältarbete i Centralasien är också relevant för bedömningen.  

Den sökandes forskningsplan, tidigare examensarbeten och publicerade artiklar i rättssociologi eller relaterade discipliner inom samhällsvetenskap eller juridik, spelar en viktig roll för att bedöma deras lämplighet.  Dessutom måste sökande ha en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Då forskarstudier i rättssociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Ansökan ska innehålla

 1.    Ett personligt brev på engelska på max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig själv och dina kvalifikationer, samt en kort förklaring till varför du är intresserad av forskarutbildning på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet
 2.      Examensarbete motsvarande minst 15 hp på avancerad nivå i rättssociologi eller annat ämne som bedöms likvärdigt och andra relevanta publikationer. Om examensarbetet eller publikationen är skriven på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska bifogas en sammanfattning på högst 1000 ord, inklusive metod, teori, analys och resultat;
 3.    Ett CV på engelska som visar dina kvalifikationer för forskarutbildningen i rättssociologi; 
 4.    Examens- och betygsintyg på svenska eller engelska;
 5.    En forskningsplan, formulerad inom ramen för och syftet med de ovannämnda två projekten, på högst 13 000 tecken med mellanslag, inklusive referenser, på engelska. Alla planer måste följa instruktionerna som finns här: https://www.soclaw.lu.se/en/sites/soclaw.lu.se.en/files/ras_phd_research_plan.pdf
 6.    Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner;
 7.    Övrig dokumentation utav relevans för tjänsten;

Bedömning av sökande görs på ovanstående punkter och topprankade kandidater kommer att kallas till intervju.

Villkor

Masterexamen ska ha avlagts senast på dagen för ansökningstidens utgång. 

Tidsbegränsad anställning på fyra år enligt HF 5 kap 7§. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01 eller enligt överenskommelse

Mer om oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/649
Kontakt
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
 • Ida Nafstad, questions reg the position, ida.nafstad@soclaw.lu.se
 • Rustamjon Urinboyev, PI questions reg the position, rustamjon.urinboyev@soclaw.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb