Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna tjänst kommer att ingå i the Light-Activated Energy Materials (LAEM) group vid Centrum för analys och syntes (CAS) vid kemiska institutionen. Vår enhet har en bred internationell sammansättning och strävar efter en jämn könsbalans. Forskningen vid CAS fokuserar på syntes av både oorganiska och organiska ämnen, utveckling av avancerade analys- och karaktäriseringsmetoder, och tillämpningar inom områden som solceller, energilagring och katalys.

Ämnesbeskrivning
Fokus för forskningen kommer att ligga på syntes och karakterisering av nya blyfria halogenidperovskitmaterial, både i form av tunna filmer och nanokristaller för gröna tillämpningar inom exempelvis solceller och fotoelektrokemisk vattenspaltning. Metallhalogenidperovskiter är en av de mest lovande kandidaterna för ett brett spektrum av potentiella användningar i solenergiapplikationer. För att kunna möta utmaningarna inom miljövänlig och hållbar produktion av material för dessa applikationer, måste nya blyfria halogenidperovskiter utvecklas. Av denna anledning strävar vi efter att utveckla syntesen och fördjupa förståelsen för blyfria halogenidperovskiter, med potential för tillverkning av effektiva och stabila material.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola <https://wise-materials.org/research/graduate-school/>, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att ha ansvar för att planera, utforma och utföra experiment under direkt handledning av din doktorandhandledare, vilket även inkluderar utvecklandet av projektidéer. Handledning av examensprojekt och forskarstuderande kan också komma att ingå som arbetsuppgift. Du kommer att utföra flera specifika experimentella uppgifter enligt följande:

 • Syntes av nya blyfria halogenidperovskiter bulkkristaller (tunna filmer) i inert atmosfär (t.ex. kvävefyllt handskbox)
 • Kolloidal syntes av blyfri halogenid perovskit nanokristaller med Schlenk linjesystem
 • Tillverkning av blyfria perovskitbaserade solceller eller fotoelektrokemiska celler
 • Karakterisera som syntetiserade perovskitmaterial med olika mikroskopi- och spektroskopitekniker, t.ex. transmissionselektronmikroskop (TEM), svepelektronmikroskop (SEM), absorptionsspektrometer, fluorometer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i kemiteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av tillverkning av nästa generations solceller såsom färgsensibiliserade solceller, organiska solceller och perovskitsolceller.
 • Erfarenhet av syntes av halvledarnanokristaller.
 • Materialkarakteriseringsförmåga såsom röntgendiffraktion (XRD), UV-synlig absorptionsspektroskopi, SEM mm.
 • Kunskaper inom elektrokemi. Arbetslivserfarenhet i ett kemi- eller synteslabb.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2685
Kontakt
 • Maning Liu, maning.liu@chem.lu.se, 0462228103
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-08-24
Sista ansökningsdag 2023-10-26

Tillbaka till lediga jobb