Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är ofta tvärvetenskaplig och görs i nära samarbete med forskare inom olika ämnesdiscipliner, och med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Andra exempel på tillgänglig infrastruktur som används i forskningen är MAX IV laboratoriet – en nationell synkrotronanläggning som drivs av Lunds universitet. 

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av sju profilområden vid LTH. https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/. Profilområdet omfattar över 100 forskare och doktorander som bedriver multidisciplinär forskning om luftkvalitet och partiklars påverkan på hälsa och klimat. Inom profilområdet finns ett brett urval av forskarutbildningskurser. Forskningen är också kopplad till det strategiska forskningsområdet NanoLund https://www.nano.lu.se.

Jenny Rissler, docent i aerosolteknik, är huvudhandledare för projektet. Hennes forskning är inriktad på hälso- och miljöpåverkan av luftburna partiklar, men också på sekundär användning av restavfallsströmmar. Det senare har varit fokuserad på användningen av XAS (röntgenabsorptionsspektroskopi) för att bestämma kemisk form av spårmetaller i komplexa materialmatriser.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand i projektet "Closing the Loop: Chemical Speciation using XAS a Key for Safe Secondary Use of Materials" kommer ditt arbete att vara fokuserat på hur vi kan använda avancerade spektroskopimetoder för att öka förståelsen för kemisk form av metaller och andra spårämnen i icke organiska restströmmar, samt på de ämnen som emitteras till luft vid hantering och användning av dessa restströmmar. Arbetet kommer i första hand att vara experimentellt, men då arbetet omfattar avancerade analystekniker och dataanalys behövs även goda teoretiska färdigheter.

Du kommer att arbeta i nära samarbete både med andra forskare vid LU, och andra universitet och institut, och kombinera expertis inom aerosolkarakterisering, materialvetenskap och spektroskopi. Den huvudsakliga metoden som kommer att användas är röntgenabsorptionsspektroskopi, XAS (inklusive både XANES och EXAFS), och även kombineras med XRF för kemisk kartläggning i 2D. Båda teknikerna är tillgängliga på Balders strålrör vid MAX IV. Detta kan komma att kombineras med andra analystekniker så som fotoelektronspektroskopi (XPS) eller Ramanspektroskopi.

Dina doktorandstudier kommer du att generera kunskap om egenskaperna hos oorganiska avfallsströmmar, och hur de kan behandlas och användas på ett säkert sätt. Det kommer också att öka förståelsen för utsläpp relaterade till användningen av materialen, och hur dessa bryts ner i biologiska system. Forskningen ingår i de strategiska forskningsområdena NanoLund och LINXS (https://www.linxs.se/) under temat ”Miljö och klimat”.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Detta projekt bedrivs i nära samarbete med industrin och ytterligare ett utbyte kan ske hos industripartnerna. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31.
 • Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av experimentellt arbete och förmåga till laboratoriearbete är meriterande,
 • Teoretiska kunskaper eller visad erfarenhet av spektroskopi, företrädesvis röntgenspektroskopi, till exempel XRF, XPS eller XAS
 • Lämplig bakgrund för anställningen är t ex. MSc/civilingenjör med en bred kompetensprofil från relevanta områden så som aerosolvetenskap, materialvetenskap, miljövetenskap, statistik, fysik eller kemi
 • Erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra relevanta discipliner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • CV i Europass-format
 • ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster
 • minst ett referensbrev
 • bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska
 • övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning.

När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande. Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 mars 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2782
Kontakt
 • Jenny Rissler, +46462220534,jenny.rissler@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-09-08
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb