Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Postdoktorstjänsten kommer att placeras vid Avdelningen för teknisk vattenresurslära vid Institutionen för bygg- och miljöteknik. Här utförs forskning och undervisning om hur vatten och material transporteras i naturliga och urbana system. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förståelse och modellering av komponenterna i den hydrologiska cykeln samt geospatial modellering av vattenkvalitet och kvantitet med hjälp av avancerad artificiell intelligens (AI) och fjärranalys (RS)-tekniker. På avdelningen finns ett 30-tal anställda och totalt 20 doktorander. Tjänsten är placerad in hydrologigruppen för forskning inom RS och AI. Tjänsten innebär ett kreativt och omväxlande arbete och postdoktorstjänsten innebär arbete i en dynamisk och mångfacetterad forskargrupp.

Särskild ämnesbeskrivning

Postdoktorstjänsten kommer att vara en del av en forskargrupp som beviljats ett Horizon Europaprojekt med titeln "Future Agricultural Resource Management and Water Innovations for a Sustainable Europe (FARMWISE)" finansierat av Europeiska kommissionen under utlysningen: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-1" Knowledge och innovativa lösningar inom jordbruket för vattentillgång och kvalitet”. Postdoktorstjänsten innebär arbeta inom "Forskningsbaserad och AI-driven europeisk landskapspolitik för jordbruk och vattenförvaltning".

FARMWISE-projektet kommer att omvandla EU:s jordbrukssektor genom att ge bönder och beslutsfattare möjlighet att använda ett toppmodernt beslutsstödssystem, som kombinerar precisionsjordbruk, AI och RS. FARMWISE ger nya insikter om vattenkvalitet, kvantitet, markhälsa och näringshantering. Dess toppmoderna ramverk främjar kunskapsdelning mellan forskare, bönder och beslutsfattare i en samskapande miljö (System Thinking). Den konsoliderar befintliga samarbeten och främjar nya långsiktiga samarbeten mellan europeiska organisationer, inklusive Water4All och Water Europe. Projektet kommer att utveckla förbättrade verktyg baserade på AI för effektivare europeisk vattenpolitik och beslutsfattande baserat på forskningsbaserad teknik för att lösa de mest brännande vattenförorenings- och klimatproblemen. För detta ändamål samlar konsortiet de bästa europeiska vatten-, jordbruks-, klimat- och AI-forskarna för att hantera hållbarheten för vattenresurser, den naturliga miljön och ett effektivt jordbruk i det mycket mångsidiga europeiska landskapet med tanke på nuvarande och framtida klimatförändringar. FARMWISE utvärderar, övervakar och implementerar jämställdhet mellan kön och mångfald i konsortiet under de planerade aktiviteterna.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften i en postdoktorstjänsten är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskoleundervisning och lärande. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Genomföra forskning inom ämnesområdet, främst geospatial analys och modellering av vattentillgänglighet och vattenkvalitet i europeisk skala med hjälp av avancerad AI, geografiska informationssystem (GIS) och RS-tekniker.
 • Bidra till publicering av högkvalitativa forskningsartiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 • Spatiotemporal databas skapande och hantering och kvalitetssäkring av data.
 • Medhandledning av examensarbeten.
 • Följa strikt schemat och deadlines för projektet.
 • Bidra till att skriva forskningsrapporter som omfattar detaljerade analyser av forskningsresultat.
 • Administration kopplat till uppgifterna ovan ingår.
 • Resor för att delta i projektets generalförsamlingar utomlands.
 • Du ska hålla dig uppdaterad om maskininlärning och sträva efter att ständigt utveckla nya färdigheter och lära dig nya metoder.

Behörighet

För anställning till en postdoktorandtjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen inom anställningens ämne. Intyg som styrker att kvalifikationskravet är uppfyllt ska vara inlämnat innan anställningsbeslut fattas. Förtur kommer att ges till kandidater som har tagit examen högst tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Omfattande publicering inom miljöforskning, t.ex. vattenresurs- eller miljöteknik eller andra miljövariabler med användning av GIS, RS och AI.
 • Flera års dokumenterad erfarenhet av att bearbeta och modellera stora geospatiala databaser med Python eller R och arbeta med storskaliga kluster t.ex. Linux-miljöer.
 • Doktorsexamen eller en internationell examen som anses likvärdig med en doktorsexamen i vattenresursteknik, skogsvetenskap, miljöplanering, fysisk geografi, fjärranalys, datavetenskap eller relaterat område.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av koddelning och versionskontrollsystem, t.ex. GitHub.
 • Skapande och hantering av databas med QGIS, SAGA-GIS och SQL.
 • Visad förmåga att arbeta effektivt självständigt och som en gruppmedlem.
 • Dokumenterad erfarenhet av maskininlärningsbibliotek, t.ex. Tensor-Flow, PyTorch, Keras eller maskininlärningsbibliotek i R- eller ML-datapipeline-utveckling och underhåll.
 • Hög flexibilitet och samarbetsförmåga.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2955
Kontakt
 • Amir Naghibi, amir.naghibi@tvrl.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-20

Tillbaka till lediga jobb