Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Inom forskargruppen för klinisk minnesforskning bedrivs forskning som är inriktad på att förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Du kan läsa mer om forskningen här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Genetiska riskfaktorer för Alzheimers sjukdom har identifierats i stora GWAS-studier och i studier av familjer med stark ärftlighet för sjukdomen. Det övergripande målet med projektet är att bidra till förståelse för genom vilka mekanismer olika genetiska varianter påverkar risken för Alzheimers sjukdom, för att kunna utveckla nya läkemedel mot sjukdomen.

Forskningen kommer bedrivas under ledning av universitetslektor Niklas Mattsson-Carlgren, prof. Oskar Hansson och biträdande universitetslektor Jacob Vogel.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer utföra statistiska analyser av högdimensionell data insamlad från friska kontrollpersoner och patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Analyserna ska bidra till bättre förståelse av den biologiska funktionen av genetiska varianter och molekylära signaleringsvägar. Projektet innebär integrativa omik-analyser, där genetiska data från stora relevanta kohorter analyseras tillsammans proteomik, metabolomik och kvantitativ neuropatologi. Forskningen kommer främst bestå av genetiska/statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar, och presentationer av resultat vid nationella och internationella konferenser. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen. Andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna. Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

 •  Doktorsexamen inom teknik, bioinformatik, genetik, statistik, datavetenskap, matematik, beräkningsbiologi, eller relaterad disciplin
 • Förmåga till självständigt arbete med genetiska associationsstudier (GWAS), inklusive förmåga att självständigt hantera relevant programvara (t ex PLINK)
 • Goda kunskaper i bioinformatik/statistisk programmering, t ex i R, Python, eller MATLAB
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
 • Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
 • God analys-och initiativförmåga

Meriterande för anställningen: 

 • Specifikt intresse för demens och åldrande 
 • Erfarenhet av att arbeta i Linux 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2024-01-01. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Instruktioner för ansökan
Ansökan till tjänsten sker genom universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3007
Kontakt
 • Oskar Hansson, +4640335036
 • Niklas Mattsson-Carlgren, 040-391010
 • Adina Olnert, +4640391904
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2023-11-26

Tillbaka till lediga jobb