Lunds universitet, Humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Humanistlaboratoriet söker en applikationsexpert som ska arbeta med språkteknologiska metoder och verktyg och fungera som konsult för frågor som rör insamling, analys, visualisering, analys eller modellering av textmaterial.

Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för hela Lunds universitet placerad vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Mer information om labbet finns på vår hemsida.

Labbet är en dynamisk miljö som möjliggör för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att samverka inom och utom universitetet för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor. Labbet har cirka 20 medarbetare och har kontor samt labb på Språk- och litteraturcentrum (SOL) samt LUX. Medarbetarna kommer från flera olika discipliner och arbetar som lärare, forskare, forskningsingenjörer, programmerare och administratörer.

Humanistlaboratoriet arbetar enligt HT-fakulteternas rutiner för en god arbetsmiljö i samarbete med arbetstagarrepresentanter och fakulteternas samordnare.

Många forskningsutmaningar berör text – insamling och analys av textmaterial, visualisering, eller modellering. Det rör allt från att göra handskrifter maskinläsbara till att länka text till geografiska platser genom GIS, predicera kommande ord i ett stort material, extrahera information om hur ett nyckelords användning förändras över tid, och att modellera språkhantering.

Humanistlaboratoriet är ett certifierat kunskapscenter inom det europeiska konsortiet European Research and Infrastructure Consortium Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN ERIC) och en nod i det svenska nationella konsortiet för språkteknologi, Nationella Språkbanken (Swe-Clarin).

För att tillgodose de snabbt växande behoven av stöd, vägledning och projektarbete krävs utökad expertis särskilt i områden med fokus på större datamängder som textvisualisering, textutvinning, ämnesmodellering, automatiserad informationsutvinning, Natural Language Processing (NLP) samt metoder baserade på maskininlärning som djupinlärning och ordvektorer.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att arbeta bland annat med:
 • metodutveckling och projekt inom textvisualisering, textutvinning, ämnesmodellering och automatiserad informationsutvinning, i samarbete med forskare från olika discipliner; (t.ex. språkämnen, historia, medicin, nationalekonomi);
 • bidra till Labbets lokala arbete och arbete i Nationella Språkbanken samt internationellt i CLARIN ERIC; bidra till att samordna resurser;
 • utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik;
 • agera kontaktperson gentemot labbets användare, hjälpa till att slussa rätt till eventuellt andra enheter inom och utom labbet; informera om uppdateringar och andra förändringar i labbet;
 • agera proaktivt gentemot andra grupperingar och enheter vid LU som arbetar med språkteknologi, språk-AI och maskininlärning (t.ex. AI@Lund, det strategiska forskningsområdet för e-vetenskap eSSENCE, forskarskolan COMPUTE, LU:s beräkningscentrum LUNARC).

 

Kvalifikationer


Krav för anställningen är:
 • doktors examen [MG1] samt dokumenterad bakgrund i ett relevant ämne (t.ex., datorlingvistik, datavetenskap);
 • Ha erfarenhet av arbete i en flervetenskaplig forskningsinfrastrukturmiljö
 • ha en god dokumenterad kännedom om och praktisk erfarenhet av språkteknologi, textvisualisering, ämnesmodellering;
 • ha dokumenterad erfarenhet av utveckling av applikationer i en lämplig miljö, t ex Python;
 • ha dokumenterad erfarenhet av framställning av språkliga resurser för träning och testning av modeller;
 • ha dokumenterad erfarenhet av visualisering av och förklarbarhet i modeller;
 • Ha erfarenhet av att ge stöd i ovan nämnda teknologier och resurser till användare utan förkunskaper
 • ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

 

Meriterande för anställningen är

 • praktisk erfarenhet av NLP-applikationer, kontextualiserade representationer av språk (ordvektorer), och maskininlärning;
 • flexibilitet och pedagogisk förmåga eftersom arbetet kräver samarbete med användare med olika kunskapsnivåer;
 • arbetsprover i form av egna projekt på github eller colab.

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis, arbetsprover samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-30 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3016
Kontakt
 • Marianne Gullberg, marianne.gullberg@ling.lu.se, +46462220389
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-09-29
Sista ansökningsdag 2023-10-13

Tillbaka till lediga jobb