Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning främst inom medicinska tillämpningar, såsom magnetisk resonanstomografi (MRI), strålbehandling, röntgenfysik och nukleärmedicin.

Forskningsgruppen för MR-fysik https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group arbetar med forskning och utveckling av teori och metoder för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI, flöde, chemical exchange saturation transfer (CEST) samt kvantitativ MRI i hjärnan och i rörelseapparaten.

Ämnesbeskrivning
Diffusion MRI (dMRI) mäter mikroskopiska egenskaper i vävnaden genom att slumpmässiga rörelser av vattenmolekyler studeras. I tät vävnad med små celler är diffusionen långsam, medan den är snabbare i lös vävnad. dMRI kan därför upptäcka aggressiva tumörer som orsakar onormalt tät vävnad. Dessvärre saknar dagens dMRI förmågan att särskilja och kvantifiera specifika egenskaper hos vävnaden såsom cellers storlek eller membrans permeabilitet. Genom att förbättra inkodningen av dessa egenskaper kan det bli möjligt att separera flera olika egenskaper hos vävnaden, såsom celltäthet, cellform, blodvolym och membranens permeabilitet, vilket ger överlägsen detaljrikedom jämfört med dagens teknik.

Uppgift
Huvuduppgiften är att inom MR-fysikgruppen utveckla metoder för noggrann och exakt bedömning av mikrostrukturförändringar i hjärnan vid olika neurologiska tillstånd. Forskargruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra sin tekniska plattform, vilket innebär att uppgifterna kan innefatta bildrekonstruktion, maskininlärning och programmering av själva MR-systemet. Forskargruppen har ett stort internationellt samarbetsnätverk, vilket innebär att resor för planering och genomförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att uppmuntras. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och/eller institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik måste den sökande dessutom ha avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), eller fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng), inkluderande kurser som till minst 60 högskolepoäng är av direkt relevans för de aktuella forskarstudierna, samt genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • Förmåga att kommunicera väl på talad och skriftlig engelska, till en standard som gör det möjligt att undervisa samt författa vetenskapliga publikationer på ett godtagbart sätt
 • Innehavaren av denna anställning skall ha förmåga att undervisa, som en del av institutionstjänstgöringen.

Bedömningsgrunder
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Utvärderingskriterier:

 • God organisationsförmåga
 • Sjukhusfysikerlegitimation
 • Goda kunskaper i MR-fysik
 • Erfarenhet av klinisk MRI-forskning
 • Genomfört examensarbete i kvantitativ MR
 • Förståelse för praktiskt MRI-arbete i sjukhusmiljö
 • Erfarenhet av programmeringsspråk som MATLAB, Python och/eller C++
 • Förmåga att samarbeta väl med kollegor och att kommunicera väl

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet. Antagning till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) baseras främst på den utvärderade förmågan hos studenten att fullfölja och dra nytta av sådana studier.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Ansökan
Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan skall innehålla följande:

 • 1 CV
 • 2 En kopia av examensarbetet (eller motsvarande) på 30 högskolepoäng
 • 3 Kopior av intyg och handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3020
Kontakt
 • Crister Ceberg, Föreståndare, crister.ceberg@med.lu.se
 • Helena Skönvall, HR-partner, helena.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-28
Sista ansökningsdag 2023-10-19

Tillbaka till lediga jobb