Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Forskningsområde
Den mediala temporalloben (MTL) är en utsökt komplicerad hjärnregion involverad i många aspekter av beteende. Men anatomer har haft svårt att komma överens om gränserna för olika subregioner av MTL och hur man korrekt avgränsar dessa gränser. För att övervinna dessa hinder strävar vi efter att utveckla en opartisk djupinlärningsmetod för att partitionera MTL-subregioner baserat på objektiv cytoarkitektur och anatomi. Den postdoktorala forskaren kommer att bygga och tillämpa AI-modeller för att bearbeta extremt sällsynta högupplösta histologiska bilder som fångar rik cytoarkitektonisk information samt rumsligt löst neuropatologi. Stipendiaten kommer att vara involverad i utveckling och tillämpning av denna och andra AI-modeller och kommer att delta i den generella analysen av kliniska, avbildnings- och histologiska data.

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som postdoktor kommer du i första hand att delta i den data-analys som beskrivs ovan. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: data-organisering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; presentera data och resultat vid interna och externa forskningsmöten; sammanställning av vetenskapliga manuskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; och/eller sammanställning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

Andra krav för anställningen är:

 • Doktorsexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller en relaterad disciplin
 • Avancerad kunskap i beräkningsprogrammering, helst Python eller R
 • Kännedom om och erfarenhet av högpresterande klusterbaserad datoranvändning
 • Expertis inom utveckling och tillämpning av AI-modeller.
 • Förmåga att självständigt utföra storskaliga dataanalyser
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
 • Tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft
 • Kandidaten är noggrann, detaljorienterad och engagerad, med ett starkt intresse för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Meriterande för anställningen är:

 • Forskningserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar
 • Erfarenhet av organisering, bearbetning och/eller analysering av neuroimaging data
 • Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
 • Erfarenhet av att använda AI med medicinsk bilddata
 • Förtrogenhet med bäst praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
 • Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Förlängning i upp till ett år kan vara aktuellt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta
kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till tre referenser, examensbevis (inklusive betygsavskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3043
Kontakt
 • Jacob Vogel, handledare, 046-2220000
 • Ditte Mårtensson, HR, +4640391336
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-27
Sista ansökningsdag 2023-10-20

Tillbaka till lediga jobb