Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Nästa generations sekvensering har revolutionerat områdena mikrobiom och kriminalteknik, vilket gör det möjligt för oss att ta itu med nya frågor, såsom förhållandet mellan mikrobiomer och geografi och dess potentiella tillämpningar för kriminaltekniska undersökningar, vilket är ämnet för detta projekt.

Vi är på jakt efter att svara på spännande frågor som: Kan vi spåra ett föremål eller en person till en brottsplats med hjälp av bakteriella signaturer? Kan vi hitta gisslan genom att spåra deras bakteriespår? Vårt samarbete med Nationellt forensiskt centrum kommer att tillåta oss att tillämpa våra banbrytande verktyg på verkliga fall och göra en verklig inverkan på samhället.

Du att ingå i två prestigefyllda konsortier: MetaSUB-konsortiet och det europeiska MSCA-programmet dedikerat till kriminalteknik. Det här är din chans att ligga i framkant av banbrytande forskning, tänja på vetenskapens gränser och göra en verklig skillnad i kriminalteknikens värld.

Vi söker en utmärkt doktorand som är intresserad av att bedriva forskning i världsklass vid ett ledande laboratorium. Positionen är lämplig för någon som är utbildad inom teknik, datavetenskap och beräkningsbiologi och har en stark kvantitativ bakgrund. Kandidater bör ha gedigna datorkunskaper, åtminstone i Python och R. Kandidater förväntas också ha en gedigen grund i matematik/statistik. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik och experter för att utveckla kriminaltekniska verktyg.

Detta är ett multidisciplinärt projekt som involverar programmering, modellering och fälttester. Du kommer att utveckla och tillämpa toppmoderna mikrobiella kriminaltekniska verktyg och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I projektet ingår samarbeten med forskare inom andra discipliner inom kriminalteknik. Du kommer även att delta i den dagliga verksamheten på MCBU-enheten.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc i biostatistik, beräkningsbiologi, datavetenskap, statistik, teknik, eller liknande område.
 • Kandidaten måste ha praktisk erfarenhet big data eller maskininlärningsmetoder.
 • Kandidaten måste veta hur man programmerar i Python och R.
 • Kandidaten ska vara driven med god förmåga att arbeta självständigt samt i grupp.
 • Kandidaten ska ha goda pedagogiska färdigheter.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och scripting i Javascript, C++ samt MS Office Tools.
 • Utbildning eller erfarenhet av maskininlärning
 • Erfarenhet av mikrobiologi eller kriminalteknik

Speciella krav

Eftersom denna tjänst är finansierad av Horizon Europan Research & Innovation-programmet finns det flera ytterligare krav på rörlighet.

 • Du FÅR INTE ha en doktorsexamen.
 • Du ska INTE ha någon bosättning eller huvudverksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna före rekryteringsdatumet.
 • Du kan vara av vilken nationalitet som helst, sålänge du uppfyller punkten ovan angående bosättning eller huvudverksamhet.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, uppgifter till referenser, 2 rekommendationsbrev etcetera. Frågor om denna tjänst kan mejlas till Dr Eran Elhaik, eran.elhaik@biol.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 januari 2025 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/963
Kontakt
 • Eran Elhaik, universitetslektor, eran.elhaik@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb