Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst med inriktning mot hållbarhetsrapportering och hållbar affärsutveckling.

Forskning med denna inriktning syftar till att bidra med empiriska studier inom området samt ökad teoretisk kunskap och allmän förståelse för utvecklingen av hållbarhetsrapportering och dess roll i hållbar affärsomvandling, i synnerhet anpassning av bolag till intressenter och regleringskrav på hållbarhetsrapportering (inklusive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), EU-taxonomin, såväl som privata initiativ som TCFD- och TNFD-ramverken). Doktoranden förväntas också bidra till utvecklingen av innovativa metoder som främjar omställningen mot hållbara bolag.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
Omfattning: 100%
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är en fyraårig utbildning som består av två delar: ett kurspaket omfattande 90 högskolepoäng, och en doktorsavhandling omfattande 150 högskolepoäng. Huvuduppgiften är därför att ägna sig åt sitt forskningsprojekt samt deltagande i forskarutbildningskurser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen SFS 1998:80.

Doktorandtjänsten finansieras av Alfa Laval AB och medger möjlighet att tillbringa en del av arbetstiden på Alfa Laval i Lund. Du kommer att ingå i en dynamisk och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med flera andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare från olika institutioner, fakulteter och universitet. Du förväntas aktivt bidra till forskning inom ramen för doktorandtjänsten såväl individuellt som i samarbete med andra forskare. Fokusområdena inkluderar:

 • Analys av befintliga hållbarhetspolicyer, initiativ, verktyg och praxis, med fokus på hållbarhetsrapportering och hur rapporteringsmetoder stöder hållbar affärsomvandling.
 • Analys av nya verktyg och praxis för att stärka och påskynda hållbarhetsprestanda och anpassa sig till företagens behov och intressenters och regleringskrav på hållbarhetsrapportering.
 • Utvärdering av metoder och praxis för att främja effektiv hållbarhetsrapportering som också bidrar till hållbar affärsomvandling. 

Du förväntas bedriva oberoende forskning inom ramen för de områden som beskrivs ovan. 

Behörighet

Krav för antagningen är:

 • Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Grundläggande behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet: minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav för anställningen är:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift.
 • Förmåga till självständigt arbete

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

 • Studieresultat, särskilt på magisternivå
 • Tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå
 • Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
 • Andra resultat och utmärkelser som styrker den sökandes förmåga att dra nytta av forskarutbildningen.
 • Andra kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och/eller en eventuell intervju.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska.
Skicka in din ansökan genom att klicka på knappen ”Logga in och sök jobbet”.
Ansökan ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Introduktionsbrev (max 2 sidor)
 • Forskningsplan omfattande högst 5 sidor. Se mall.
 • Betyg och examensbevis för kandidat- samt magisterexamen
 • Uppsats på magisternivå (samt ev. på kandidatnivå om relevant)
 • Sammanfattning (1 000 ord) av din magisteruppsats och, om relevant, din kandidatuppsats.
 • Curriculum Vitae (max 2 sidor)
 • Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Sista ansökningsdag: 27 maj

Kontakt

Susanne Arvidsson
Docent, föreståndare SSCEN
susanne.arvidsson@fek.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1106
Kontakt
 • Susanne Arvidsson, 046-2227981
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-08
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb