Lund University, Faculty of Social Sciences,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen vill stärka sin forskningsprofil inom konsumtion, marknadsföring och detaljhandel. Vi välkomnar ansökningar av hög kvalitet med en tydlig samhällsvetenskaplig ansats till konsumtion, marknadsföring och detaljhandel. Det föreslagna forskningsarbetet bör relatera till områden där institutionen har en stark forskningsbakgrund. Det föreslagna doktorandprojektet kan vara kopplat till antingen konsumtion, marknadsföring eller detaljhandel, eller en kombination av dessa områden. Exempel på möjliga ämnen inkluderar, men är inte begränsade till:

Konsumtion:

 • Digitala plattformar och konsumtion
 • Konsumtion och mobilitet
 • Cirkulär konsumtion
 • Växtbaserad konsumtion
 • Tillräcklighet och konsumtion

Marknadsföring:

 • Digitalisering och marknadsföring
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Marknadsföring och nerväxt
 • Kritisk marknadsföring

Detaljhandel:

 • Digitalisering av arbete i detaljhandeln
 • Detaljhandel och stadsutveckling
 • Hållbar detaljhandel
 • Cirkulär detaljhandel

Ansökningarna bör vara kopplade till frågor om konsumtion, marknadsföring eller detaljhandel med hög samhällsrelevans. De framgångsrika kandidaterna kommer att ingå i forskargruppen konsumtion, marknadsföring och detaljhandel (mer information om forskningsgruppen, Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel | Institutionen för tjänstevetenskap (lu.se)) och det föreslagna projektet förväntas bidra till och passa in i gruppens forskningsprofil.

Arbetsuppgifter

Som doktorand ska du i huvudsak ägna dig åt din egen forskarutbildning där ett självständigt
författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid institutionen för tjänstevetenskap, Campus Helsingborg. Doktoranden ska vara närvarande på̊ institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Behörighet

Studieplan och information om behörighet till forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på https://www.ses.lu.se/utbildning/forskarutbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap på avancerad nivå, till exempel inom huvudområden som service management, företagsekonomi, kulturgeografi eller sociologi, eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Sökande kommer att rangordnas baserat på en samlad bedömning av kvaliteten på deras inlämnade examensprojekt och uppsatser, forskningsförslag, betyg från tidigare studier, relevant arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. Eftersom doktorandstudier inom Tjänsteforskning är mycket krävande måste sökanden vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i både skriftlig och talad engelska är också ett krav.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Ett starkt intresse för frågor om konsumtion, marknadsföring eller detaljhandel dokumenterat genom tidigare arbete, exempelvis genom en examensuppsats.
 • Dokumenterad förmåga att självständigt, och i samarbete med andra, genomföra forskningsprojekt.
 • Tidigare erfarenhet av publicering.
 • Intresse att bidra till undervisning vid institutionen för tjänstevetenskap och att arbeta med studenter.

Ett begränsat antal sökande kommer att erbjudas möjlighet att genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede samt kallas till intervju.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan ska innehålla (ofullständiga ansökan kommer inte att beaktas):

 1. ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,
 2. ett kortfattat utkast till forskningsplan (research proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsområde och forskningsproblem, syfte och möjliga forskningsfrågor samt metod/er och en plan för studien,
 3. en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
 4. examensarbeten på svenska eller engelska på magister- eller masternivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,
 5. namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
 6. övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

 Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan med betyg inom 14 dagar efter sista ansökningsdag.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1482
Kontakt
 • Mattias Wengelin, +4642356657
 • Maria Fuentes, +4642356663
 • Anna Borg, +46462224806
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-03
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb