Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Den aktuella positionen är knuten till Kvantinformationsgruppen vid Avdelningen för atomfysik, Fysiska institutionen.

Kvantinformationsgruppen har ca 10 medlemmar och driver experimentellt inriktade forskningsprojekt inom kvantinformation, kvantteknologi, kvantoptik och växelverkan mellan ljus och materia. Dessa är framför allt baserade på de unika kvantegenskaper som vissa sällsynta jordartsdopade kristaller har vid låga temperaturer. Den aktuella tjänsten är knuten till vårt biomedicinska projekt för optisk avbildning djupt inne i människokroppen.

I korthet går denna teknik ut på att en ultraljudspuls skickas in i kroppen. När ultraljudspulsen nått det område som skall undersökas skickas en ljuspuls in. Ultraljudspulsen genererar då sidband hos det ljus som passerar ultraljudspulsen. Dessa sidband innehåller information om ljusabsorptionen i det området ultraljudspulsen befinner sig i. Inledningsvis är tjänsten tänkt att undersöka och arbeta med koncept för hur detektionen av sidbanden kan förbättras.

Kvantinformationsgruppen strävar till att skapa en inkluderande och tvärvetenskaplig miljö där alla medlemmar känner till och även i delar förstår gruppens olika projekt. Inom vårt biomedicinprojekt arbetar vi dessutom med forskare i diagnostisk radiologi inom den medicinska fakulteten och med ett nystartat bolag som heter Deep Light Vision. Gruppens aktiviteter beskrivs i delar på Division of Atomic Physics.

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Innehavaren av den aktuella tjänsten kommer arbeta med forskningsfrågeställningar och tekniska lösningar inom vårt biomedicinprojekt. Typiskt innefattar dessa projekt inledande litteraturstudier, analys, förslag på och genomförande av lösning av problemet. Detta är en process där innehavaren också regelbundet diskuterar sitt arbete med övriga medlemmar i gruppen.

Tjänsten förväntas inte kräva några resor. Arbetet skall normalt utföras under reguljära arbetstimmar eftersom god växelverkan med gruppens medlemmar är väsentlig för projektets utveckling. Arbetet förväntas huvudsakligen vara experimentellt.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • medverkan i forskning enligt ovan

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är att innehavaren av tjänsten:

 • är antagen till Teknisk Fysik, Teknisk nanovetenskap, Fysikprogrammet, mastersprogrammet i Fotonik eller motsvarande
 • har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • har goda studieresultat
 • har erfarenhet från avancerade kurser inom optik och/eller tidigare experimentell erfarenhet inom för tjänsten relevanta optikområden
 • har förmåga att såväl genomföra projekt på egen hand, som samarbeta väl inom en grupp. Detta kan t ex stödjas genom referenser eller liknande.

Meriterande för anställningen är:

 • Tidigare erfarenhet av experimentellt arbete inom avancerad optik eller annat för tjänsten relevant område
 • Tidigare erfarenheter från att självständigt genomföra projekt

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till maximalt 12 månader och avser omfattning 20% och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse genom EDU-WACQT (Wallenberg Centre for Quantum Technology). Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1621
Kontakt
 • Stefan Kröll, stefan.kroll@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-27
Sista ansökningsdag 2024-07-05

Tillbaka till lediga jobb