Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för bröst- och lungcancer inom Avdelningen för translationell cancerforskning vid Institutionen för laboratoriemedicin leds av universitetslektor Johan Staaf och är lokaliserad på Medicon Village i Lund. Gruppen är i en expansiv fas med flera prekliniska doktorander, postdoktorer och biträdande forskare med specialkompetens inom molekylärbiologi, genomik och bioinformatik. För tillfället involverar forskargruppen ungefär 18 personer med olika aktiviteter och anställningshemvist (Lunds universitet – Region Skåne) och med ett integrerat samarbete med en parallell forskargrupp inom Avdelningen för Onkologi på Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund. Forskargruppen söker nu en doktorand för forskarutbildning i doktorandprojektet "Molecular analyses of breast cancer to target the genotype - phenotype link”.

Läs mer om universitetslektor Johan Staaf och hans pågående forskning här.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utöver att följa studieplanen för doktorandutbildningen, samt att delta i relevanta kurser för utbildningen, ingår även deltagande i forskningsprojekt riktade mot bröstcancergenomik. Specifika fokus ligger på bioinformatisk metodutveckling, bildbaserad metodutveckling och analys, samt integrativ analys av olika genomiska teknologier (DNA, RNA, epigenetik, proteogenomik) applicerade på kliniska patientprov. Arbetsuppgifter innefattar projektplanering, dataanalys, metodutveckling, och sammanställning av resultat till vetenskapliga publikationer.

Målet med doktorandutbildningen är att använda storskalig genomisk data och bilddata (ex av tumörmorfologi) för att utforska olika undergrupper av bröstcancer. För detta finns stora väl karakteriserade patientmaterial med genomiska data och bilddata tillgängliga. Målsättningen är att dessa analyser ska öka den biologiska kunskapen om sjukdomen vilket ska kunna omsättas till bättre verktyg för diagnostik, prognostik, och behandlingsprediktion för specifika subgrupper av bröstcancer.

Inom Avdelningen för translationell cancerforskning finns en interaktiv vetenskaplig miljö mellan olika forskargrupper vilket inkluderar journal clubs, seminarier, kurser, och posterförevisningar samt många event anordnade av Lund University Cancer Center (LUCC). Utöver detta finns samarbeten med avdelningar inom andra institutioner inom Medicinska fakulteten samt även regionala, nationella, och internationella forskningssamarbeten relevanta för projektet. Doktoranden ska aktivt delta i interna, regionala, nationella, samt internationella möten, workshops och aktiviteter och där presentera projektet i enlighet med studieplan. 

Doktoranden har eget ansvar att:

 • Söka kontakt med de kollegor som bäst stöttar en diskussion kring resultaten.
 • Finna vägar för karriärsstöd.
 • Formulera, utveckla och optimera de vägar för kommunikation med handledare och kollegor som bäst främjar doktorandens arbetssätt och moment. 

Kvalifikationer
För tjänsten tillämpas följande bedömningsgrunder: mål- och resultatinriktad, tidigare studieresultat, förmåga till självständighet, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, analytisk förmåga, personlig mognad, flexibilitet, självgående, uthållig, relationsskapande, problemlösande, god språklig förmåga för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska, samt kvaliteten i tidigare självständiga arbeten.
Stor vikt läggs vid förmåga till självständigt arbete, samarbete med andra, stresstålighet och att kunna hålla deadlines.

Krav för anställningen är:

 • Grundexamen i bioinformatik motsvarande Master’s nivå
 • Erfarenhet av bioinformatiskt arbete med genomiska data vilket inkluderar genexpressionsanalyser, epigenetiska data, mutationsanalyser, överlevnadsanalyser, samt deskriptiv statistik, i solid cancer
 • Erfarenhet av utvecklande av bildbaserade analyser
 • Goda kunskaper i relevanta programmeringsspråk, ex R och Python

Meriterande för anställningen är:

 • Ytterligare examen (MSc or BSc) / bakgrund inom molekylärbiologi, biovetenskaper eller liknande
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta/delta i bröstcancer relaterade forskningsprojekt som inkluderar genomiska analyser, bildanalyser, samt överlevnadsanalyser
 • Medverkan i vetenskapliga projekt som lett till publikation i peer-review tidskrift
 • Tidigare undervisningserfarenhet i bioinformatik

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå för denna tjänst har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne inom det tvärvetenskapliga området medicinsk vetenskap eller på något annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordningen (1993:100).
Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i fyra år enligt HF 5 kap 7§ med start 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-06-30
Tillträde 2024-07-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1706
Kontakt
 • Johan Staaf, rekryterande chef, +46462221444
 • Emelie Falck, HR-partner, 046-2221549
Publicerat 2024-05-21
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb