Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Postdoktorn kommer att arbeta med bedömning av global skogsdynamik och kolcykling, genom att kombinera observationsdataset, särskilt från markbaserade inventeringsytor, med dynamisk global vegetationsmodellering. Stipendiaten kommer att arbeta med Tree2Globe-projektet under under ledning av Thomas Pugh och tillsammans med ett bredare team av forskare som arbetar med skogsdynamik och ekosystemmodellering vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn förväntas leda/bidra till forskning som kopplar samman vegetationsmodellering med LPJ-GUESS-modellen med markbaserade inventeringsdata och relaterade uppgifter, enligt Tree2Globe-projektbeskrivningen. Detta kommer att omfatta planering av och genomförande av modellutveckling, förberedelse och analys av observationsdataset, utformning av experimentprotokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analyser samt ledande författandet av vetenskapliga artiklar utifrån resultaten. Postdoktorn förväntas bidra väsentligt till den intellektuella utvecklingen av arbetet. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till ovanstående förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterade färdigheter i datorprogrammering såsom R.
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med stora skogsinventeringsdataset.
 • Erfarenhet av att förbereda och publicera högkvalitativa vetenskapliga publikationer.
 • Doktorsexamen i ekologi.

 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter:

 • Kunskap om skogsekologiska processer.
 • Erfarenhet av att arbeta med stora databaser för skogsinventering.
 • Kompetens inom datorprogrammering.
 • Bevis på förmåga att utveckla och genomföra egna forskningsidéer och att agera på eget initiativ.
 • Organisatoriska färdigheter, inklusive förmåga och vilja att bidra till och samordna samhällsaktiviteter, såsom modelljämförelser.
 • Tyngd kommer att läggas på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer och andra akademiska prestationer som tyder på framväxande självständighet som forskare.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad om maximalt 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för denna position, en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (max en sida),
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1898
Kontakt
 • Thomas Pugh, +46462220000
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb