Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Fysikalisk kemi innebär forskning som rör molekylära frågeställningar. De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar ytaktiva ämnen, polymerer och biomolekyler.

Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studier av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogels, genom att kombinera spridningstekniker med reologi, både i bulk och vid gränssnitt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en kandidat med en stark bakgrund inom reologi, både i bulk och vid gränssnitt. I det här projektet vill vi svara på frågan vilka är de viktigaste egenskaperna som en individuell mjuk kolloid måste ha för att uppnå de önskade makroskopiska egenskaperna hos ett material under flöde? För att bestämma hur enskilda partiklar reagerar på flödet, dvs. om de ändrar storlek, form, inre arkitektur, och hur detta återspeglas på den struktur som bildas av kolloiderna och på materialets flödesegenskaper, kommer vi att kombinera reologi med in situ neutronreflektometri (NR), småvinkelneutron (SANS) och röntgenspridning (SAXS). Vi kommer att bestämma den strukturella omorganiseringen på grund av flödet. Småvinkelspridning (SAS) och NR är experimentella verktyg som gör det möjligt för oss att undersöka strukturer på den kolloidala längdskalan, 1-300 nm. I synnerhet kommer kandidaten, i samarbete med en doktorand, att undersöka beteendet hos mjuka kolloider vid gränssnitt. För att göra detta kommer en av kandidatens huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att realisera en skräddarsydd DWR (Double Wall Ring) gränssnittsreometer i kombination med ett Langmuir-tråg för att studera mjuka kolloiders flödesegenskaper vid gränssnittet. Detta kommer också att innebära besök hos våra samarbetspartners vid Institute Laue Langevin (ILL, FR) RWTH Aachen (DE), ETH Zürich (CH) och eventuellt University of Delaware (US).

Förutom att realisera gränssnittsreometern kommer kandidaten också att vara involverad i realiseringen av skjuvceller för bulkreologi i samarbete med Dr. J. E. Houston (European Spallation Source, Lund), L. Porcar (ILL, FR), R. P. Murphy (National Institute of Standards and Technology Center for Neutron Research, NIST-NCNR, US).

Kandidaten förväntas bedriva forskning som omfattar både syntetiska (t.ex. microgels) och biorelevanta (proteiner, röda blodkroppar, gröna kolloider) mjuka kolloider både i bulk och vid gränssnittet både i Lund och vid storskaliga anläggningar som ILL (FR), NIST-NCNR (US), Paul Scherrer Institute (PSI, CH), European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, F) och MAX-IV-laboratoriet i Lund.I synnerhet kommer studier som kombinerar neutronreflektometeri och gränssnittsreologi för att bestämma strukturen hos mjuka kolloider under flöde vid gränssnitt att vara en central del av projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
 • Dokumenterad kunskap och erfarenhet av gränssnitts- och/eller bulkreologi.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap om och erfarenhet av neutronreflektometeri.
 • Kunskap och erfarenhet av att använda spridningstekniker såsom småvinkelneutronoch röntgenspridning.
 • Kunskap och erfarenhet av att använda Langmuir-Blodgett-deponering, atomkraftsmikroskopi och andra relevanta tekniker för karakterisering av gränssnitt.
 • Vetenskaplig produktion av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning.
 • Erfarenhet av att underhålla och övervaka användningen av instrument som reometer, mikroskop, Langmuir-tråg etc.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökningarna ska skrivas på engelska och sammanställas i en pdf-fil som innehåller följande

 • CV, inklusive de viktigaste publikationerna som är relevanta för tjänsten, med angivande av den sökandes roll,
 • En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor),
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen och andra intyg/betyg som du vill ska beaktas.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2046
Kontakt
 • Andrea Scotti, andrea.scotti@fkem1.lu.se
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-10
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb