Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Introduktionstext:

En av vår tids största miljöutmaningar är minskad syrgashalt i världshaven. Hypoxi i bottenvatten, där syrgaskoncentrationen är lägre än 2 mg/l, blir allt mer utbredd. Vi vet att minskad syrgashalt i världshaven främst orsakas av ökande vattentemperaturer och ökad vertikal skiktning av vattenmassan. Men i kustområden finns det dessutom andra processer som bidrar till minskningen, till exempel mänskligt orsakad övergödning och förändringar av cirkulationsmönster. Miljöförändringar i kustnära hav har skapat ett behov av att bättre förstå hur miljön har sett ut tidigare. 

Arbetsuppgifter:

I Östersjöregionen har det funnits flera tidsperioder med uppvärmning. Stor miljöförändringar har skett i området sedan den senaste nedisningen och det finns bevis för att dessa perioder också präglades av syrebrist. Att kvantifiera tidigare syrgasförhållanden i bottenvatten är en utmaning eftersom det finns få indikatorer för forna tiders syrgasnivåer. Det görs idag stora ansträngningar för att förbättra och utveckla dessa indikatorer. På senare tid har vi koncentrerats oss på Mn/Ca i bottenlevande foraminiferer som en potentiell indikator för låga syreförhållanden. 

I projektet planerar vi att använda en kombination av induktivt kopplad plasma (ICP) - och synkrotron-baserade metoder för att analysera koncentration, fördelning och speciation av Mn samt andra spårämnen i foraminiferers skal.

Målen för projektet är: 1) kvantitativt rekonstruera marina miljöförhållanden, med fokus på bottenvattnets syresättning i Östersjöregionen, under perioder av uppvärmning och stora miljöförändringar och 2) förbättra de verktyg vi använder för att återskapa forna tiders miljöer genom att använda en kombination av experimentellt arbete och synkrotron - och plasmabaserade metoder.

Huvudhandledare i projektet är Dr Helena L. Filipsson, biträdande handledare är Dr Nadine Quintana Krupinski och Professor Per Persson.

Kvalifikationer:

Den sökande förväntas att ha en Master of Science examen (eller motsvarande) i geovetenskaper/geologi, oceanografi, miljövetenskap, kemi eller biologi, med ett starkt fokus på marina vetenskaper eller betydande erfarenhet inom ICP analysmetoder. Dokumenterad erfarenhet och intresse för mikropaleontologi och paleoceanografi och avancerade geokemiska metoder (ICP analysmetoder och/eller synkrotron metoder), tillsammans med erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska, är mycket önskvärt. Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra är en nödvändighet, samt goda kommunikationsfärdigheter. Förmåga och intresse för att delta i fältarbete till havs och i stakeholder kommunikation är en fördel. Vi erbjuder en doktorandtjänst (heltid) i 4 år med alla sociala förmåner. Forskarämnet är miljövetenskap, tjänsten kommer vara placerad vid Geologiska institutionen. Doktoranderna i miljövetenskap är placerade på olika institutioner vid Naturvetenskapliga fakulteten. Forskarutbildningen kommer således inkludera kontakter med andra doktorander över ämnes- och institutionsgränser. %


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Oktober 2016, varaktighet 4 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2334
Kontakt
  • Helena Filipsson, Universitetslektor, 046-222 82 26, Helena.filipsson@geol.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-06-16
Sista ansökningsdag 2016-08-01

Tillbaka till lediga jobb