Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

MAX IV-laboratoriet(www.maxiv.lu.se/) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller den världsledande synkrotron MAX IV med forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. Fullt utbyggt kommer man att ta emot fler än 3 000 forskare årligen. (www.issuu.com/lundsuniversitet/docs/strategyreport_2016_2026)

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

För att rationellt kunna utforma halvledarnanostrukturer med tillämpningar i framtida elektronik och fotonik är det avgörande att nå en grundläggande förståelse för deras struktur-funktionsrelation från mikrometer till atomskala. För nanobjekt är ytor och gränssnitt av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet och starkt påverkar fysiska egenskaper. Detta projekt syftar till att studera strukturen och fysiska egenskaper av halvledarnanostrukturytor och gränssnitt med hjälp av avancerade Synkrotron-baserade diffraktions-, spektroskopi- och avbildningstekniker.  forskningen kommer vi att använda och utveckla ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker. Detta gör det möjligt för oss att studera detaljerad geometrisk och elektronisk struktur av ytor och gränssnitt och även operationella kretsar medans de är funktionella. Den avancerade Lund III-V halvledarnanotråds-plattformen kommer att vara grundlag för att skapa intressante strukturer av både 3-, 2-, 1- och 0-dimensionell karaktär. Projektets övergripande mål är en ny förståelse för hur (opto) elektroniska nanostrukturer fungerar på atomskala. Projektet stöds av stora bidrag från Vetenskapsrådet och Wallenbergstiftelsen.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Detta projekt syftar till att studera strukturen och egenskaper av halvledar nanostrukturytor och gränssnitt med hjälp av avancerade Synkrotronbaserade diffraktions-, spektroskopi- och avbildningstekniker. Projektet kommer att utföras vid MAX IV i Lund samt andra synkrotroner över hela världen. En viktig aspekt är användningen av hårdröntgen diffraktions/avbildningstekniker. Emellertid kommer fotoelektronbaserad spektroskopi/avbildning också att ingå i arbetet. Avancerade röntgenavbildningstekniker som koherentdiffraktionsavbildning eller Bragg Ptychography kan komma användas och utvecklas. Den framgångsrika kandidaten kommer att jobba med experter inom tillverkning av halvledar nanostrukturer. Arbetet ska genomföras i samarbete med flera andra forskare vid institutet samt ett antal doktorander och masterstudenter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ytterligare krav:
• Doktorsexamens ämne ska vara i fysik, kemi, nanovetenskap eller motsvarande.
• Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Bedömningskriterier
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga.

Ytterligare bedömningskriterier:

• Omfattande erfarenhet av röntgendiffraktionstekniker, särskilt relaterad till ytor eller gränssnitt och/eller nanoskala bildbehandling (mycket viktigt)
• Erfarenhet av experiment på halvledar nanostrukturer och ytor (viktigt)
• Erfarenhet av Fotoelektronspektroskopi
• Erfarenhet av synkrotronbaserade experiment
• Erfarenheter av ultrahög vakuumutrustning
• Erfarenhet av datoranalys av diffraktions- och/eller fotoemissionsdata

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmågan att arbeta både självständigt och i grupp och erfarenhet av vetenskaplig interaktion med forskare från andra discipliner och i andra länder.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/56
Kontakt
  • Anders Mikkelsen, professor, +46 46 222 96 27, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 95 62, my.geborek@science.lu.se
  • Rainer Timm, forskare, +46 46 222 82 94, rainer.timm@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-16
Sista ansökningsdag 2018-02-27

Inapoi la locuri de munca vacante