Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, gruppen för Neuroinflammation önskar rekrytera en doktorand för att utveckla kunskapen inom Alzheimer-patologin, där synapisk dysfunktion kommer att studeras med fokus på synpatisk aktivitet och mikrogliafunktion. Även funktion av arbeta intracellulärt och interaktion med mikroglia kommer att studeras. Doktoranden kommer att lära sig vetenskaplig teori och metodik kopplat till ovanstående och skriva vetenskapliga artiklar.

Arbetsuppgifter

In vivo-studier av Alzheimer-möss (tex 5xFAD) med studier av neuron, synapser och mikroglia med beteendeanalys, immunohistokemi och mikroskopering. Odling av neurala cellkulturer. Biokemiska metoder såsom Western blot, ELISA och qPCR.

Kvalifikationer

Krav

 • Immunohistokemisk färgning av AB plack och intraneuronal AB
 • Använda open source-program för att få kvantitativa data från bilder
 • Arbeta med aggregerade proteiner och peptider

Meriterande

 • Erfarenhet av cellodling och neuronala kulturer med efterföljande analys genom western blot, immunohistokemi och mikroskopiska analyser
 • Neurovetenskapligt kunnande med erfarenhet kopplat till Alzheimer-patologi och gärna neuronal Abeta-patogenes, t.ex. intracellular Abeta
 • Erfarenhet av vetenskapligt skrivande och vetenskaplig presentation

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Start 2019-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/260
Kontakt
 • Tomas Deierborg, +46462220197
 • Gunnar Gouras, +46462220309
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-24
Sista ansökningsdag 2019-02-13

Inapoi la locuri de munca vacante