Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Den sökande ska ha en MSc-examen, eller motsvarande, i ett biologiskt ämne såsom evolutionär ekologi eller genetik eller i bioinformatik med flera biologikurser i examen, och examen ska inkludera någon form av statistik. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts. Ett genuint intresse av artbildning den underliggande genetiken och intresse för vetenskap och en framtida akademisk karriär är meriterande, och kandidater får gärna ha tagit kurser evolutionärt fokus och i molekylär ekologi.

Dokumenterad förmågan att självständigt ha utvecklat, modifierat och använt r-programmering och/eller bash script är starkt meriterande och intresse för att utveckla sina kunskaper och arbeta huvudsakligen med dessa metoder är ett krav. Praktiska erfarenheter av att planera och genomföra experiment/fältarbete med insekter och förmåga till självständigt arbete och kreativ problemlösning värderas högt. Stark motivation och villighet att samarbeta är också viktiga egenskaper. Kandidaten förväntas att inom de första 6 månaderna på doktorandutbildningen ha tagit svenskt körkort för bil.

Arbetsuppgifter

I doktorandprojektet kommer genetiken bakom anpassning till olika värdväxter hos borrflugan Tephritis conura att undersökas. Den huvudsakliga arbetsuppgiften består av genetisk analys inkluderande annotering av genom, studier av kodande sekvensdivergens baserat på helgenomsdata och analys av transkriptomdata och mikrobiomdata. Fältinsamling av borrflugor och experiment och korsningar av dessa ingår också. Det finns möjlighet att utveckla egna idéer och projekt inom ramen för den huvudsakliga frågeställningen i samarbete med handledaren, Dr. Anna Runemark. Arbetet kommer att ske i ”The evolutionary ecology of plant-insect interactions” labgruppen delvis i samarbete med post docs och studenter.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en MSc-examen, eller motsvarande, i ett biologiskt ämne såsom evolutionär ekologi eller genetik eller i bioinformatik med flera biologikurser i examen, och examen ska inkludera någon form av statistik. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska förutsätts. Ett genuint intresse av artbildning den underliggande genetiken och intresse för vetenskap och en framtida akademisk karriär är meriterande, och kandidater får gärna ha tagit kurser evolutionärt fokus och i molekylär ekologi.

Dokumenterad förmågan att självständigt ha utvecklat, modifierat och använt r-programmering och/eller bash script är starkt meriterande och intresse för att utveckla sina kunskaper och arbeta huvudsakligen med dessa metoder är ett krav. Praktiska erfarenheter av att planera och genomföra experiment/fältarbete med insekter och förmåga till självständigt arbete och kreativ problemlösning värderas högt. Stark motivation och villighet att samarbeta är också viktiga egenskaper. Kandidaten förväntas att inom de första 6 månaderna på doktorandutbildningen ha tagit svenskt körkort för bil.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/713
Kontakt
  • Anna Runemark, Forskare, +46 46 222 37 89
  • Elin Johansson, Personaladministratör, +46 46 222 79 21
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-18
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Inapoi la locuri de munca vacante