Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Tjänsten som doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot epidemiologi är placerad vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF). CPF är en dynamisk forskningsplattform vid Clinical Research Centre (CRC), en myllrande och inspirerande vetenskapsmiljö på Malmös vackra sjukhusområde. CPF är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.

Forskningen på CPF finansieras av bland annat ALF-medel Region Skåne, National Institutes of Health (NIH), European Research Council (ERC) och Vetenskapsrådet. CPFs uppdrag är att med primärvården som bas bedriva världsledande forskning genom ett aktivt utbyte av kunskaper mellan akademi och primärvård. Forskningen sker i samarbete med forskare vid svenska och internationella universitet och handlar om de stora folksjukdomarna: hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och psykisk ohälsa samt kvinnors och barns hälsa, bostadsområden och migration. Verksamheten sträcker sig över hela Skåne via ett antal allmänmedicinska kunskapscentrum (AKC) ute på regionens vårdcentraler.

Vi söker en välmeriterad doktorand med intresse för hur bostadsområdet påverkar övervikt och fetma. Anställningen är placerad inom professor Kristina Sundquists forskargrupp. Forskargruppen har ett mångårigt samarbete med ett flertal ledande internationella universitet, t.ex. Stanford University, Mt Sinai, och Shimane Universitet, Japan. Denna anställning som doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning epidemiologi kommer att ske i ett samarbetsprojekt med Shimane universitet i Japan.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen är lämplig för den som har en examen på avancerad nivå i epidemiologi och gärna grundexamen som innefattar kompetens inom området levnadsvanor/fysisk aktivitet och hälsa och ger en doktorstitel i medicinsk vetenskap/epidemiologi som omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Inriktningen på denna doktorandtjänst är hur bostadsområdet påverkar övervikt och fetma. Detta arbete sker genom användningen av flera stora och unika epidemiologiska datakällor som kommer från de nationella befolknings- och hälsoregistren i Sverige samt från japanska hälsoprojekt vid Shimane universitetet. Doktorandens vetenskapliga artiklar kommer att publiceras i internationella peer review tidskrifter.

Kvalifikationer

Särskild behörighet för tillträde till tjänsten har den som avlagt examen på avancerad nivå i exempelvis i epidemiologi och gärna grundexamen med kompetens inom området levnadsvanor/fysisk aktivitet och hälsa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vidare skall den sökande ha mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet. Ett annat absolut krav är mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1158
Kontakt
  • Kristina Sundquist, +4640391376
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-29
Sista ansökningsdag 2019-04-19

Inapoi la locuri de munca vacante