Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Design, syntes och karakterisering av metallkomplex baserade på bland annat N-heterocykliska karbenligander för tillämpningar inom solceller och artificiell fotosyntes.

Kvalifikationer
Akademisk grundexamen med minst 120 hp kemi, varav 30 hp i organisk kemi. Stor vikt kommer att fästas vid skriftlig och muntlig framställning på engelska, erfarenheter av organisk-oorganiskt-kemiskt syntesarbete (såväl praktiska som teoretiska). Önskvärt med kunskaper inom metallorganisk kemi (såväl praktiskt som teoretiskt). Kunskaper inom fotofysik, fotoeletrokemiska celler för framställning av elektricitet och/eller bränsle och/eller N-heterocykliska karbener och deras metallkomplex är meriterande.

Var vänlig att bifoga till ansökan som en bilaga EN fil i .pdf-format som innehåller (1) "Cover Letter”. (2) Akademiskt CV. (3) Kort sammanfattning av genomförd forskning från tex examensarbete. (4) En forskningsansökan baserad på fotofysiskt/fotokemiskt aktiva N-heterocyckliska järnkarbenkomplex. ( New Times roman, 12 pt). Punkt 1-3, 2 sidor totalt. Punkt 4, 1 sida”.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2145
Kontakt
  • Kenneth Wärnmark, +46462228217
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-11
Sista ansökningsdag 2019-07-02

Inapoi la locuri de munca vacante