Humaniora och teologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet är en av de äldsta och största arkeologiska institutionerna i Sverige, och en av de 100 främsta i världen enligt QS World University Ranking. Vi erbjuder en vital miljö för forskning och undervisning och har gjort så sedan 1805.

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt. Våra studenter väljer därför ofta att kombinera våra olika ämnen i sina studier för att få en personligt anpassad examen.

Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i Machine Learning and Landscape Analysis med placering vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Personen som får tjänsten kommer att arbeta i projektet Artificial Intelligence and Landscape Interpretation; Expanding Methods and Challenging Paradigms. Syftet med projektet är att använda deep-learning metoder för att analysera flyg- och satellitbilder med avsikt att hitta arkeologiskt intressanta spår eller lämningar. Både RGB, multispektrala och LIDAR-bilder kommer att användas vid analysen. Den person vi söker har en doktorsexamen i datavetenskap, matematik, fysik eller inom motsvarande område, med inriktning mot maskininlärning och bildanalys. Tjänsten är placerad vid institutionen för arkeologi och antikens historia, men arbetet kommer att utföras i nära samarbete med institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Övriga krav
- goda programmeringskunskaper, speciellt mot maskininlärning
- erfarenhet av maskininlärning och deep-learning mot bildanalys

Särskilt meriterande (i fallande ordning)
- dokumenterad god förmåga till samarbete
- dokumenterat intresse för och erfarenhet av tvärvetenskap
- dokumenterat intresse för och erfarenhet av att utveckla forskning i olika miljöer

Ansökan ska innehålla följande:
• undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på
doktorsexamen
• publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
• undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:
• syfte och frågeställning
• teori och metod
• relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
internationellt viktigaste arbeten
• tidsplan och förväntade resultat
• den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande
pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3398
Kontakt
  • Prefekt Martin Hansson, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson
  • Projektkoordinator Nicolo Dell'Unto, https://www.ark.lu.se/person/NicoloDellUnto/
  • Personalchef Lena Kandefelt, https://www.ht.lu.se/person/LenaKandefelt/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-12
Sista ansökningsdag 2020-01-01

Inapoi la locuri de munca vacante