Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Musikhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.

Nu utlyses tre anställningar inom konstnärlig forskning i musik, var och en med en inriktning på tre olika musikaliska områden: komposition, sång och instrumentalmusik. Anställningarna är placerade vid Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. Studierna påbörjas måndag 17 augusti 2020. Intervjuer kommer att hållas under vecka 9, 24 - 28 februari, 2020.

Arbetsuppgifter
Att inom ramen för anställningen bedriva doktorandstudier fram till konstnärlig doktorsexamen. Forskarutbildningsstudierna involverar verksamhet i egna konstnärliga projekt. Projekt med fokus på konstnärliga resultat, verktyg för kreativt arbete och experimentella metoder uppmuntras särskilt. Doktoranden förväntas producera konstnärliga arbeten av hög kvalitet och bedriva konstnärlig forskning som resulterar i refereegranskade publikationer. Doktorsexamen i konstnärlig forskning, med inriktningarna mot komposition, sång och instrumentalmusik, erhålls efter att framgångsrikt ha slutfört ett bidrag till dessa områden som utarbetats inom ramen för forskarutbildningen. Denna uppgår till 240 högskolepoäng under fyra års heltidsstudier, eller upp till åtta år på deltid.

Komposition
Sökanden ska vara aktiv som komponist med bred internationell profil och visa på hög nivå, förmåga och originalitet. I forskarutbildningen fokuseras såväl akustisk som elektro-akustisk och elektronisk musik, tillika med ljudkonst i kombination med video, teater, dans och text. Utbildningen ger möjlighet att arbeta utifrån olika influenser och metoder i utvecklingen av kreativa arbetssätt och tekniker för att stimulera konstnärlig innovation.

Vi är särskilt intresserade av forskningsinitiativ som uppmärksammar komplexiteten i musik som organiserat ljud (organised sound) i syfte att kritiskt utforska gränserna för teknik och uttryck. Doktoranden förväntas genomföra ett konstnärligt forskningsprojekt som kan inkludera kulturella, teoretiska, tekniska och estetiska frågor kring musik, i samarbete och samråd med fakultetens forskare och andra doktorander.

Sång
Sökanden ska vara aktiv som utövare med bred internationell profil på hög nivå. Speciellt önskvärt är sökande med verksamhet som inkluderar extended techniques i komponerad och/eller improviserad vokalmusik. Detta kan omfatta experimentella praktiker såväl som traditionell musik, solo- och/eller ensemblesång.

Denna inriktning erbjuder utövande sångare möjlighet att systematiskt utforska röstens möjligheter i samarbete med angränsande forskningsområden som till exempel medicin, teknik och akustik. Doktoranden förväntas ha en vilja att i interdisciplinär samverkan genomföra ett konstnärligt forskningsprojekt som kan inkludera kulturella, teoretiska, tekniska och estetiska frågor kring musik, i samarbete och samråd med fakultetens forskare och andra doktorander.

Instrumentalmusik
Sökanden ska vara aktiv som utövare med bred internationell profil på hög nivå. Speciellt önskvärt är sökande med verksamhet på området samtida musik, inom improvisation såväl som interpretation.

Tvärvetenskapligt engagemang som interagerar med eller gränsar till musikutövande välkomnas, liksom projekt som undersöker kända gränser för utövandet se till exempel
Cello Map: http://www.cellomap.com/index.html
Fröhlich: The new potential of a 21st Century recorder  https://susannefroehlichrecorder.wordpress.com/
Thelin: http://haakonthelin.com/multiphonics/uploads/files/4 Multiphonics/Multiphonics on the Double Bass.pdf  

Doktoranden förväntas genomföra ett konstnärligt forskningsprojekt som kan inkludera kulturella, teoretiska, tekniska och estetiska frågor kring musik, i samarbete och samråd med fakultetens forskare och andra doktorander.

Musikhögskolan i Malmö erbjuder
Musikhögskolan i Malmö (MHM) är en del av Lunds universitet och erbjuder goda möjligheter att sprida och presentera forskning i nationella och internationella sammanhang.
- Forskarutbildningen gör det möjligt för internationellt erkända utövare och komponister att bedriva och presentera konstnärlig forskning.
- Forskningsmiljön vid MHM och Konstnärliga fakulteten kännetecknas av engagemang och intellektuellt undersökande. Där finns Inter Feral Arts, en plattform för konstnärlig och experimentell forskning inom musik, forskningsseminarier samt möjligheter till samarbete med musiker och forskare på hög nivå.
- Forskningsverksamheten har vid MHM och Inter Arts Center tillgång till fullt utrustade övnings-/inspelningsanläggningar, elektroakustiska studior samt till forskningsresurser inom Lunds universitet.
- Doktorander och forskare ges möjlighet till personlig kompetensutveckling, sakkunnig karriärrådgivning och deltagande i inspirerande tvärdisciplinär samverkan.
- Doktorander har regelbunden handledning med huvudhandledare och biträdande handledare samt möjligheter att diskutera och utveckla sina forskningsprojekt med forskare och kollegor inom fakulteten och universitetet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet musik uppfyller den som
- är konstnärligt framstående på musikområdet och har en väl etablerad konstnärlig verksamhet med internationell anknytning,
- har en aktiv konstnärlig karriär,
- har tekniska kunskaper på hög nivå,
- uppvisar lämplighet och förmåga att bedriva oberoende forskning.

Konstnärlig forskning i musik är ett område med internationell prägel. För att kunna genomföra utbildningen krävs därför god förmåga att både förstå och skriva texter på engelska.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningen av behöriga sökandes ansökningar görs utifrån bedömning av följande kriterier, som anges i Allmänna studieplanen
- den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete,
- projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid),
- forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
- Presentera en forskningsplan och mål för utveckling av konstnärlig forskning (inklusive metoder och förväntade resultat), högst 5 sidor på engelska.
- Skicka in en meritportfölj, den kan ha olika format beroende på den sökandes konstnärliga arbete. Det kan vara kompositioner, dokumentation av föreställningar eller andra projekt, åtföljd av stödjande kommentarer och material.
- Skicka in alla examensbevis och utskrifter.
- Skicka in ett detaljerat CV, gärna på engelska.
- Skicka in kontaktinformation till två referenter.
- Använd Lunds universitets jobbansökningsportal när du ansöker.

Kvalifikationer: Var vänlig och läs den allmänna studieplanen för forskarutbildning i musik https://www.performingarts.lu.se/en/research/research-studies/general-syllabi

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2020-08-17
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3545
Kontakt
  • Michael Edgerton, Professor in Artistic Research, michael.edgerton@mhm.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2020-01-13

Inapoi la locuri de munca vacante