Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställningen är placerad vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund.

Arbetsuppgifter
Den anställde förväntas ingå och aktivt bidra till verksamheten i det starka forskningsområdet StemTherapy.

I arbetsuppgifterna ingår att driva och utveckla GMP klassificerade faciliteter för odling och framställning av pluripotenta stamceller inom StemTherapy i samarbete med övrig verksamhet vid LU. Den anställde ska också företräda ämnet utvecklingsbiologi, bygga upp, organisera och leda aktuell och framtida forskning på en internationellt konkurrenskraftig och gränsöverskridande nivå samt att stimulera kontakter och samarbeten mellan akademi och industri.

Undervisning vid fakultetens olika utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetet. Arbetsuppgifterna förutsätter goda kunskaper i ämnet. Innehavare förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt. Att aktivt bidra i den s.k. tredje uppgiften för synliggörande av nya forskningsrön till media, patienter och anhöriga är av stor vikt, speciellt med avseende på användandet av stamceller. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (enligt högskoleförordningen 4 kap 3 §) inom ämnet utvecklingsbiologi med särskild inriktning mot neurovetenskap.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten och framtida potential för att utveckla ett starkt forskningsprogram vid LU.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet på en internationell nivå som forskare. Forskningen ska vara inriktad mot användandet av s.k. pluripotenta stamceller för att modellera sjukdomar som beror på störningar av nervsystemets utveckling. Den sökande förväntas ingå i det starka forskningsområdet StemTherapy och däri också leda utvecklingen av att etablera core-faciliteter för framtagande och odling pluripotenta stamceller. Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av GMP klassificerad produktion av pluripotenta stamceller samt ha en bred erfarenhet av tvärvetenskapliga och gränsöverskivande projekt och forskningsmiljöer.

Den sökande ska ha huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell och/eller internationell konkurrens, ha väl vitsordad kompetens som forskningshandledare och ha erfarenhet av nyttiggörande och implementering av forskningsresultat samt vara inriktad på samverkan i sitt utövande som forskare. Särskilt meriterande anses erfarenhet av att driva core-faciliteter samt att samordna sådana på fakultetsöverskridande nivå.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den sökande ska visa förmåga att leda och utveckla verksamhet (ledarskapsförmåga), samarbetsförmåga samt visa god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.

Vid anställning av lärare gäller utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor http://www.medicin.lu.se/lfn

Upplysningar
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ytterligare upplysningar lämnas av: dekanus Erik Renström tel: 046-222 80 84
e-post: erik.renstrom@med.lu.se

eller prefekt Madeleine Durbeej Hjalt tel: 073 640 72 63
e-post: madeleine.durbeej-hjalt@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av:
Chef enheten rekrytering, lön och HR-stöd Kajsa Johnsson tel: 046 222 08 22,
e-post: kajsa.johnsson@med.lu.se

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2020-08-31.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning
(se http://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/79
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb