Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola (LTH), är en av de största institutionerna med cirka 120 anställda och bedriver forskning och undervisning främst inom elektroteknik och datateknik. Vi är belägna på LTHs campus i norra Lund. MAX IV Laboratory är en nationell svensk forskningsanläggning som stöder tre forskningsområden: acceleratorfysik, synkrotronstrålningsvetenskap och kärnfysik. Cirka 1000 forskare från hela världen besöker laboratoriet per år.

Särskild ämnesbeskrivning
Denna postdoktortjänst vid EIT är relaterad till MAX IV för att stärka samspelet mellan forskningsverksamheten vid infrastrukturen (MAX IV) och forskningsinsatserna vid institutionen. Mer specifikt syftar tjänsten till att använda och vidareutveckla en kombination av spektroskopi och spridningstekniker för att undersöka och förbättra de kritiska gränssnitten mellan metallelektroder och funktionella oxider i elektroniska anordningskonstruktioner under operando-förhållanden. Positionen ansluts till FlexPES som är en undulatorbaserad mjuk röntgenstrålningslinje, som startade regelbunden användardrift 2020. Du kommer huvudsakligen att arbeta vid UHV:s yt- och materialvetenskapsgren i strålrör som används för spektroskopi med hög upplösning (x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and near edge x-ray absorption spectroscopy (NEXAFS)). En beskrivning av strålröret finns på https://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/flexpes/.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • att arbeta tillsammans med strålrörsteamet med driftsättning och drift av strålen och delta i olika utvecklingsprojekt vid UHV: s ytvetenskapliga slutstation. Dessa projekt inkluderar automatisering av experiment, utveckling av styrsystem, mekanisk design av ny utrustning osv.
 • att delta i att ge stöd till användargrupperna, med möjlighet att engagera sig i samarbete med olika användare och beamline-personal och fortsätta sina egna forsknings- och / eller utvecklingsprojekt.
 • att bedriva forskning i samarbete med kollegor vid EIT inom områdena gränssnittsstudier och kontroll vid HfO2-baserade ferro-elektriska och resistiva RRAM-gränssnitt med hjälp av MAX IV-strålrör.
 • handledning av examensarbetare.
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Du måste ha en doktorsexamen i fysik, fast tillståndskemi eller liknande, med erfarenhet av användning och underhåll av ultrahög vakuum-utrustning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att driva forskningsprojekt, dataanalys och förbereda vetenskapliga publikationer krävs.
 • Förmåga att arbeta i team och god kommunikativ förmåga.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Beprövad erfarenhet av NEXAFS eller XPS med synkrotronstrålning.
 • Erfarenhet av andra spektroskopi- eller diffraktionstekniker, avancerad dataanalys och eller programmering.
 • Erfarenhet av att undersöka komponentstrukturer i samarbete med komponentingenjörer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tids-begränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2664
Kontakt
 • Lars-Erik Wernersson, +46 46 222 90 03, lars-erik.wernersson@eit.lth.se
Publicerat 2020-08-18
Sista ansökningsdag 2020-09-02

Tillbaka till lediga jobb