Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Analytisk kemi, som är ett av de grundläggande kemiämnena, tillämpas i syftet att karaktärisera olika prov, det vill säga att fastställa hur de är uppbyggda, vilka kemiska ämnen de innehåller och hur mycket av respektive ämne de innehåller. Forskningsprojektet ”Antibiotikaresistens: Rollen av kemiska föroreningar i stadsavloppsvatten” syftar till att beskriva hur resistensöverföring påverkas av föroreningar i vattendrag. Vi kommer att samla in ett stort antal vattenprover från högt förorenade avloppsvatten respektive relativt rena vattendrag i tre olika länder: Bangladesh, Sydafrika och Sverige. Vattenproven kommer att analyseras med ett flertal olika tekniker för att åstadkomma en detaljerad beskrivning av vattenmiljön och dess föroreningar. Vi kommer även att undersöka resistensöverföring i dessa vattenprov. Genom att korrelera vattnets kemiska signatur med resultaten av våra resistensöverföringsförsök hoppas vi kunna identifiera kemiska ämnen som stimulerar överföring av resistensgener. Denna forskning är av stor vikt för att karaktärisera mekanismer för överföring av antibiotikaresistens samt för att identifiera de molekyler som stimulerar denna process. Denna kunskap kan sen nyttjas för att skapa kraftfulla verktyg för att möjliggöra minskad spridning av antibiotikaresistens, och därmed angriper den en av våra nuvarande största medicinska utmaningar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att utföra kemiska analyser av organiska ämnen i vattenprover. Metodiken inkluderar provupparbetning, superkritisk vätskekromatografi med jonmobilitet–högupplösande masspektrometri (SFC-IM-HRMS), tvådimensionell kärnmagnetisk resonsansspektroskopi (2D-NMR), databehandling och statistik, samt enklare genetiska tester utförda i ett medicinskt laboratorium. Inläsning av aktuell forskning, samt sammanfattning av uppnådda resultat i skrift och i muntliga presentationer ingår också.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av globala/icke-riktade (untargeted) analyser med högupplösande masspektrometri.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av multivariat analys, inkluderande kunskaper i statistiska beräkningsmiljöer som R eller Python, eller motsvarande.
 • Publicerat i internationellt ansedda tidskrifter
 • Förmåga att i tal och skrift kommunicera komplexa frågeställningar och resulterande forskningsresultat

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Övriga meriter (önskvärda, dock ej ett krav):

 • Minst ett års hands-on erfarenhet av metodutveckling inom analys av komplexa prover innehållande lågmolekylära organiska substanser
 • Erfarenhet av arbete med ett flertal olika masspektrometrar, gärna inkluderande metodutveckling och felsökning
 • Praktisk erfarenhet och/eller kunskap om 2D-NMR analys
 • Praktisk erfarenhet av arbete med patogena mikroorganismer


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, nyfikenhet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Startdatum: så fort som möjligt, men senast 2022-08-01

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

Meritförteckning/CV inklusive publikationslista. Ett brev på max 2 sidor som ska innehålla följande: A) Motivering av hur denna tjänst och det specifika projektet matchar den sökandes intressen (max en halv sida); B) En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max en sida); och C) Ett kort textstycke där kvalitativa, statistiska och kvantitativa utmaningar inom global/icke-riktad (untargeted) masspektrometribaserad analys diskuteras ur ett analytiskt kemiskt perspektiv (maximalt en halv sida). Kontaktuppgifter till minst två referenser. Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

 

Lund University: Education, research and collaboration since 1666

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/464
Kontakt
 • Charlotta Turner charlotta.turner@chem.lu.se, +46462228125
 • Mia Hedin mia.hedin@kc.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-02-17
Sista ansökningsdag 2022-03-16

Tillbaka till lediga jobb