Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter: 

Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med tjänstgöring med främst undervisning på högst 20 procent.

Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och med fördel ansluta till något av de forskningsområden som bedrivs vid institutionen (för vidare information se: https://www.keg.lu.se/forskning).

Anställningen förutsätter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på https://www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-kulturgeografi-och-ekonomisk-geografi

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå̊ har den som har:

• Avlagt examen på avancerad nivå, 

• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, 

• Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå̊. Vidare skall den sökande behärska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet. 

Bedömningsgrund: 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt. Förutom skyldighet att ägna sig på egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. 

Ansökan: 

Ansökan ska innehålla:

• Motivering till doktorsexamen (max 250 ord i inmatningsruta).

• Beskrivning över föreslagen forskning och varför den är viktig (max. 500 ord i inmatningsruta).

• Motivering för hur den föreslagna forskningen engagerar sig i människogeografisk teori/metodik och debatter/problem (max. 500 ord i inmatningsruta).

• Namn och kontaktuppgifter på 2-3 personliga referenser (i inmatningsruta)

• Curriculum vitae (en fil i pdf-format).

• Kopior av tentamensbetyg och betyg (en pdf-fil).

Utvalda kandidater kommer därefter att uppmanas att komplettera sin ansökan med ett kortfattat forskningsförslag och ett exempel på skriftligt akademiskt arbete, vanligtvis en magisteruppsats.

Ansökan skall vara på engelska och sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. 

Villkor: 

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde September 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/679
Kontakt
  • Henrik Gutzon Larsen, Universitetslektor, 0462228410,henrik_gutzon.larsen@keg.lu.se
  • Natalie Nyman, Personalsamordnare, 046-2226897,natalie.nyman@sam.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-03-09
Sista ansökningsdag 2022-04-03

Tillbaka till lediga jobb