Lund University, The Facultieties of HT, Department of History

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Kravprofil

2 forskartjänster i historia för projektansökningar

100%, 3 månader, tillträde senast 1 oktober 2022

2022-10-01  -- 2022-12-31 eller enligt överenskommelse 

Vi söker nu 2 forskare med arbetsuppgift att skriva forskningsansökningar med syftet att stärka forskningsmiljön vid Wallenberg Academy Fellow-projektet (WAF) ”Knowledge in motion” som leds av docent Johan Östling. WAF-projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och har sin placering vid avdelningen för historia, historiska institutionen.  

De två tjänsterna är kopplade till en av nedanstående två inriktningar. I ansökan ska tydligt framgå till vilken tjänst man söker. Vår målsättning är att tillsätta en tjänst med vardera inriktningen. Forskningsansökningarna ska i normalfallet riktas mot såväl Riksbankens Jubileumsfonds som Vetenskapsrådets projektutlysningar under våren 2023, men även andra finansiärer skulle kunna vara aktuella och ska då specificeras. Externa medel som eventuellt erhålls som ett resultat av de ansökningar om skrivs inom ramen för tjänsterna förväntas placeras vid avdelningen för historia, Lunds universitet. I de fall den sökande har en tjänst vid annan institution krävs intyg från prefekt att eventuella externa medel kan placeras vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Tjänsterna knutna till den kunskapshistoriska forskning som bedrivs i Lund inom ramen för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). I denna miljö finns ett femtontal forskare med olika specialitet och ett antal olika forskningsprojekt. För mer information se https://www.luck.lu.se

 1. Kunskapshistoria. Det står den sökande fritt att utforma en fruktbar kunskapshistorisk forskningsfråga som kan ligga till grund för en konkurrenskraftig ansökan. Här fastslås således ingen speciell tematisk, kronologisk, geografisk, metodisk eller teoretisk tyngdpunkt, men projektidéer som syftar till att utveckla kunskapshistoria som fält kommer att premieras, exempelvis genom att originella frågor ställs eller innovativa perspektiv anläggs.
 2. Europeisk kunskapshistoria efter cirka 1980. Den sökande formulerar en forskningsfråga om europeisk kunskapshistoria i ett samtidshistoriskt perspektiv. Projektidén kan med fördel knyta an till den europeiska integrationens historia, den europeiska kunskapspolitiken, de europeiska universitetets historia eller det europeiska kunskapssamhällets förändring. Komparativa och/eller transnationella studier välkomnas särskilt.

Behörig att anställas som forskare är den som högst fem år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om det finns särskilda skäl – föräldraledighet, sjukdom eller dylikt – kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Intyg som styrker dessa skäl ska i sådana fall insändas i samband med ansökan.

Om den sökande har annat än ett skandinaviskt modersmål krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Särskilt meriterande är doktorsexamen (eller motsvarande) i ett ämne med historisk inriktning.

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter och god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög internationell kvalitet inom de angivna forskningsfälten. Meriterande är dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Bedömning görs med utgångspunkt i de insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska, danska, norska eller engelska och innehålla följande:

 1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).
 2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.
 3. Personligt brev (maximalt 1 sida).
 4. Projektplan (maximalt 2 sidor) som beskriver det specifika forskningsprojekt den sökande ska formulera sin forskningsansökningstext utifrån. I projektplanen ska också framgå vilka finansiärer den sökande ämnar rikta sig mot i sin forskningsansökan.
 5. Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

OBS! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande PDF-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2022-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/831
Kontakt
 • Henrik Rosengren, prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Johan Östling, forskningsledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-03-30
Sista ansökningsdag 2022-05-15

Tillbaka till lediga jobb