Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Postdoktor-tjänsten är placerad på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC, http://www.cec.lu.se) och finansieras av BECC (Biodiversity and Ecosysten services in a Changing Climate), som CEC är värd för. BECC är ett interdisciplinärt strategiskt forskningsområde baserat på samarbeten mellan fler än 250 forskare på Lunds och Göteborgs universitet. BECC utvecklar forskning som bidrar till att generera och kommunicera kunskap för att förutspå och hantera den kombinerade effekten av klimatförändringar och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECC:s styrka är dess framgångsrika forskningsledare från olika discipliner, såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi, som tillsammans utvecklar BECC.

Ämnesbeskrivning
Värmeböljor som uppstår till följd av klimatförändringar utgör ett ökande hot för insektssamhällen. Trots detta finns det få bevarandeåtgärder för att minska den negativa effekten av värmeböljor på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Detta projekt syftar till att utvärdera möjligheten att modifiera mikroklimat med hjälp av träd och buskar för att öka resiliensen för vilda bin och pollinationstjänster mot värmeböljor. Projektet kommer därigenom att bidra till att utveckla ekosystembaserade klimatanpassningar som ökar jordbrukets, samhällets och naturens motståndskraft mot klimatförändringar, samt utvärdera policyer som möjliggör utförandet av sådana anpassningar.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

Forskningsprojektet kommer att omfatta att:

 • Genomföra en mesocosm-studie för att utvärdera hur vilda bins pollination under värmeböljor påverkas av mikroklimat.
 • Utföra en policystudie för att bedöma genomförbarheten och ekonomiska kostnader för att skapa mikroklimat med hjälp av träd och buskar som en ekosystembaserad klimatanpassning på jordbruksmark.
 • Med hjälp av drönare och fältinventeringar undersöka hur mikroklimat påverkar mångfalden och mängden vilda bin i jordbrukslandskapet, samt pollination av vilda växter och jordbruksgrödor.

Genom projektet kommer postdoktorn att utveckla kunskaper inom ämnen med hög forsknings- och samhällsrelevans, såsom biologisk mångfald, ekologi, pollination, GIS, UAV, naturvård och ekonomi. Därutöver kommer postdoktorn att ingå i en aktiv och kollaborativ forskningsmiljö, med möjligheter att delta i olika samarbeten och aktiviteter inom bland annat BECC och CEC.

Behörighet

 • En doktorsexamen (PhD), eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom tjänstens ämnesområde (t.ex. biologi, miljövetenskap eller naturgeografi). Doktorsexamen får ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av att hantera och statistiskt analysera ekologiska data.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Specifika meriter inkluderar:

 • Erfarenhet av att planera och genomföra ekologiska fältstudier.
 • Kunskap om vilda bins ekologi.
 • Erfarenhet av att undersöka naturvårdåtgärder och policyer.
 • Kunskap och erfarenhet av att analysera spatiala data med GIS och fjärranalys.
 • Vara samarbetsvillig, självständig, kommunikativ och driven.
 • Van användare av programmet R.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max 2 sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/432
Kontakt
 • Björn Klatt, forskare , bjorn.klatt@biol.lu.se
 • William Sidemo Holm, forskare, William.sidemo_holm@cec.lu.se
 • Heather Reese, universitetslektor, heather.reese@gu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-10
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb