Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Forskargruppen arbetar med ultrasnabb spektroskopi för att studera ljusinducerade processer. Specifikt i detta projekt används laserspektroskopi för att studera fotokatalytisk  CO₂-omvandling. Syftet är att förstå processen och vägleda materialdesignen. Det långsiktiga målet är ett system som kan använda energi från solljus för att omvandla CO₂ till bränsle.

Annons på avdelningens web sida

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta i en multidisciplinär grupp som, förutom laserspektroskopister, även involverar materialvetare och teoretiker. Huvudansvaret är ultrasnabb spektroskopi. Vi ska delta även experimentella kampanjer på storskaliga anläggningar som MAX IV. Experimentella dataanalyser och tolkning av resultat kommer att vara en viktig del av arbetet.

Behörighet

Master examen i fysik, kemisk fysik, molekylär spektroskopi, optik, fysikalisk kemi eller motsvarande. Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska. God kommunikationsförmåga och hög grad av självständighet.

Övriga krav:

  • Erfarenhet av spektroskopi och dataanalys är mycket meriterande.
  • Programmering är meriterande

Bedömningsgrunder

Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras utbildningsbakgrund och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas på färdigheterna inom ämnet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet.

Villkor
Anställningen är på heltid under fyra år med start så snart som möjligt men senast 1 juni 2023. Kontaktperson Prof. Tönu Pullerits.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

  • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
  • en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor),
  • kontaktinformation för minst två referenser,
  • kopia av examensbeviset och andra intyg/betyg som är relevanta.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/639
Kontakt
  • Professor Tönu Pullerits, +46462228131,tonu.pullerits@chemphys.lu.se
  • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@kc.lu.se
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb