Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnes- och projektbeskrivning

I det European Defence Fund (EDF) finansierade projektet “NEUMANN”, som involverar 41 deltagande organisationer från 9 EU länder, skall ny kunskap utvecklas inför nästa generations europeiska stridsflygplan. Förbränning och framdrivning är centrala områden för flygplansutveckling och Energivetenskaper vid LU kommer tillsammans med motortillverkaren Avio Aero att undersöka flamstabilisering och termoakustiska instabiliteter för olika flygbränslen, inkluderande olika typer av bioflygbränsle.

I en flygmotor förbränns flygbränsle i en gasturbin som i sin tur driver flyplanet framåt. Bioflygbränsle har andra termodynamiska- och förbränningsegenskaper än de fossila bränslen som skall ersättas, och det är då viktigt att förstå om detta påverkar motorns funktion på något sätt eller om andra luft- och bränsleflöden bör användas. Inom projektet kommer experiment och numeriska simuleringar att användas parallellt för att studera framförallt flamstabilisering och om, och i så fall hur, termoakustiska instabiliteteter kan uppkomma. Energivetenskapers arbete inom NEUMANN fokuserar på numerisk simulering av förbränning, flamstabilisering och termoakustika instabiliters uppkomst samt hur dessa kan dämpas.

Doktoranden kommer att arbeta vid Avdelningen för Värmeöverföring i en grupp som fokuserar på numeriska simuleringar av värmeöverföring, termiska processer och komplexa reaktiva flöden. Samarbete med kollegor vid avdelningarna för strömningsmekanik och förbränningsfysik samt med de internationella partnerna i NEUMANN och andra forskargrupper i Sverige och utomlands kommer att stödja och utnyttja forskningen och utvecklingen.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Erfarenhet av och kunskap om avancerade strömningsmekaniska simuleringar på superdatorsystem.
 • Europeiskt medborgarskap på grund av projektets natur.
 • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska då viss undervisning bedrivs på svenska. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Bakgrund i fysik, strömningsmekanik och/eller numeriska metoder med dokumenterad kunskap om förbränning och/eller termoakustik.
 • Kunskap om kemisk kinetik, sprayförbränning och openFoam.
 • Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/650
Kontakt
 • Christer Fureby, Professor, +46462224813
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-17
Sista ansökningsdag 2023-04-07

Tillbaka till lediga jobb