Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för informatik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Från 2023-04-05 till och med 2023-06-20 är institutionen för informatik i behov av en vikarierande forskare för att avsluta ett pågående forskningsprojekt som inkluderar presentation av en forskningspublikation.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och mer än 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vid institutionen för informatik finns vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik. Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan, samt erbjuder flertalet fristående kurser samt det internationella magisterprogrammet i informationssystem.

Lunds universitet ledigkungör en anställning som forskare i informatik. Anställningen är på heltid med placering vid Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Ämnesområde och arbetsuppgifter

Institutionen behöver stärka forskningen inom områdena design, utveckling, implementering och utvärdering av informationssystem med särskilt fokus på digital transformation.

 • I tjänsten ingår att stödja forskning inom digital transformation, AI och hållbarhet genom följande insatser:
  • Genomföra litteraturstudier om ovan nämnda ämnen
  • Brainstorming om forskningsfrågor och problematisering
  • Insamling av data (både kvalitativ och kvantitativ)
  • Analysera data med antingen kvalitativa metoder (t.ex. med Nvivo) eller kvantitativa metoder (t.ex. statistiska tekniker, analytisk modellering av data med stor volym)
 • Stödja författandet av ansökningar av externa forskningsmedel genom följande aktiviteter:
  • Samarbeta med industri, näringsliv och akademiska partners
  • Hjälpa till att utveckla forskningsbudgetar
 • Stödja forskningsarbete inom pågående bidrag
 • Administrativa uppgifter kan också ingå

Det förväntas att forskaren kommer att vara en nära forskningssamarbetspartner och medförfattare till artiklar som genererats från ovanstående sysslor, och kommer att arbeta aktivt för att bidra till institutionen och skolans forskningsrykte.

Sökanden förväntas befinna sig i en aktiv och produktiv fas av sin akademiska karriär och därmed aktiv inom den internationella forskningen inom informationssystem.

Kvalifikationer[

För att komma ifråga för anställningen som forskare krävs att den sökande har en doktorsexamen i informatik, eller en internationell examen motsvarande en doktorsexamen, inom ämnet för tjänsten.

För att vara kvalificerad för anställningen krävs bred och djup erfarenhet och kompetens inom digital transformation samt mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Det bedöms som meriterande om sökanden tidigare har arbetat som forskare inom informatik.

Bedömningsgrunder

Detta är en karriärutvecklande anställning som främst är inriktad på forskning. Bedömningen av de sökande kommer primärt att baseras på dess forskningskvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningskunskaper och förmågor inom ämnet.

I den övergripande bedömningen av vetenskapliga färdigheter, läggs särskild vikt vid att ha publicerat i högt rankade internationella vetenskapliga journaler och/eller presenterat konferenspapper vid högt rankade internationella konferenser. Publikationerna/konferenspresentationerna ska vara inom ämnet informationssystem med fokus på digital transformation, AI och hållbarhet.

Erfarenhet av att delta i internationella forskningsprojekt, projektledning och att framgångsrikt ha sökt extern finansiering är meriterande.[ES2] 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, och hur den sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur den kan bidra till dess framtida utveckling.[ES3]  Institutionen för informatik är en liten institution, varför det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor vikt.

Ansökningsförfarande

Använd Lunds universitets jobbansökningsportal när du ansöker: http://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university

Ansökan ska skriva på engelska.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev där den sökande ger en kort beskrivning av sig själv och hans/hennes forskningsintressen
 • Curriculum vitae
 • Diplom
 • Doktorsavhandling
 • Relevant språkkunskaper
 • Övriga handlingar som sökanden vill lämna in
 • Referenser

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi betraktar jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-05
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/745
Kontakt
 • Nicklas Holmberg, 046-2228029
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-03-22

Tillbaka till lediga jobb