Lunds universitet, LTH, Trafikflyghögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen  
Lunds universitet Trafikflyghögskolan (TFHS) är en institution under Lunds Tekniska Högskola vilken strävar efter att vara ett kunskapscentrum inom de breda aeronautiska vetenskaperna. Särskilt etableras forskning inom flygsäkerhet, obemannade flygsystem och hållbart flyg. TFHS är lokaliserat till flygplatsen i Ljungbyhed och forskningen kommer att bedrivas i samverkan mellan forskargrupperna samt mellan TFHS olika utbildningsprogram, exempelvis till kommersiell trafikflygare i civil luftfart, uppdragsutbildning för Flygvapnets piloter samt kommersiella fjärrpiloter. Universitetslektorn i flygsäkerhet kommer att kunna leda utvecklingen av forskningsområdet vid institutionen genom att attrahera och driva forskning samt handleda doktorander och studenter. Forskningen har tillgång till institutionens faciliteter såsom flygplan, flygsimulatorer och obemannade flygsystem, men också till andra faciliteter vid Lunds universitet såsom VR Lab och Humlab. 

Universitetslektorn förväntas undervisa i det väl etablerade och renommerade magisterprogrammet i mänskliga faktorer och systemsäkerhet; ett program vilket attraherar studenter med erfarenhet från högriskorganisationer över hela världen. Inom tjänsten ges också möjlighet att utveckla och bedriva ny undervisning, främst inom det nya civilingenjörsprogrammet i risk, säkerhet och krishantering. 

Ämne
Aeronautiska vetenskaper med inriktning flygsäkerhet och mänskliga faktorer i det sociotekniska flygsystemet.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet inkluderar ett systemvetenskapligt förhållningssätt till hur säkerhet uppstår i interaktioner och relationer mellan aktörer och artefakter i det komplexa flygsystemet. Detta förhållningssätt kan rymmas inom forskningsområden såsom Ergonomi, Cognitive Systems Engineering, Resilience Engineering eller Science and Technology Studies (STS). Ämnet utgår ifrån hur såväl olyckor som säkerhet uppkommer ur samma typer av processer: lokala anpassningar till uppfattad variabilitet i det sociotekniska systemet. Ämnet skiljer sig från forskningstraditioner som på ett mer reduktionistiskt sätt härrör olyckor och säkerhet till enskilda komponenters/aktörers beteenden eller kognitiva processer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning och kursutveckling på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med andra lärosäten, industri och samhälle.
 • Arbeta för samverkan mellan institutionens olika forsknings- och utbildningsmiljöer
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet 
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet - i lika mån.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Övriga meriter

 • Erfarenheter av ledarskap
 • Erfarenheter från arbete i högriskorganisationer
 • Erfarenheter som pilot, fjärrpilot eller flygledare
 • Erfarenheter som flyglärare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/781
Kontakt
 • Johan Bergström, johan.bergstrom@tfhs.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-04-05
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb