Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att arbeta på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT), och främst inom avdelningarna för Integrerade elektroniksystem och Kommunikationsteknologi. Dessa avdelningar arbetar tätt tillsammans med att utveckla nästa generations trådlösa system, från teori till praktik. Du deltar i SSF CHI projektet “Large Intelligent Surfaces – Architecture and Hardware” och ELLIIT projektet ”Large Intelligent Surface testbed with remote Access”.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är i området effektiva hårdvaruimplementationer för 6G trådlös kommunikation, inkluderande massiv MIMO och stora intelligenta ytor. Målplattformar inkluderar field programmable gate arrays (FPGA), mjukvarubaserad radio (SDR), och radiofrekvenssystem-på-chip (RF-SoC). Utvecklad hårdvara kommer att användas för test av verkliga system och i mätkampanjer.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand kommer du att bidra till designen, utvecklingen och implementeringen av en 6G-testbädd, inklusive FPGA-implementeringen av signalbehandlingsalgoritmer och interkommunikationsprotokoll. Arbetsuppgifterna inkluderar också mjukvaruutveckling för en 6G-testbädd.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
 • Kunskaper om trådlös kommunikation, särskilt MIMO och massiv MIMO.
 • Goda kunskaper om hårdvaruimplementering (FPGA, RFSoC) av signal-behandling och mjukvarubaserad radio (SDR).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala plattformar (speciellt FPGA, RFSoC, och SDR).
 • Erfarenhet av verktyg för implementering och prototypframställning av trådlösa kommunikationssystem, framför allt med PYNQ (Python för Zynq FPGA).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1822
Kontakt
 • Liang Liu, liang.liu@eit.lth.se
 • Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb