Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Exponering, toxicitet och riskbedömning av prioriterade föroreningar för reglering av cirkulär materialanvändning

Årligen uppkommer miljontals ton restprodukter från avfallsförbränning och bygg- och rivningsverksamhet som i teori kan bilda ett materialkretslopp. Förhöjda halter av farliga ämnen i restprodukterna utgör en risk för människans hälsa och miljön. Vårt tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt vid Lunds universitet, Linnéuniversitet och Rise syftar till att utveckla robusta riskbedömningsmetoder och vägledningar anpassad till cirkulära användning av dessa restmaterial.

Kemiska egenskaper, mobilitet, biotillgänglighet och exponering av främst metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i restmaterialen undersöks experimentellt.

I samråd med myndigheter anpassar vi befintliga riskbedömningsmodeller och vägledningar som Naturvårdsverket, Länsstyrelser och berörda branscher använder sig av.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetet omfattar bland annat följande.

 • fältarbete som kan inkludera provtagning av förorenade restmaterial, jord mfl. (eventuellt)
 • laborativt och experimentellt arbete som omfattar att undersöka mobiliteten (damning, lakning) och/eller biotillgängligheten av föroreningar från material i cirkulärt bruk samt exponeringsstudier, till exempel i återvinning som konstruktionsmaterial.
 • statistisk dataanalys omfattande beskrivande statistik, statistisk utvärdering, hypotestestning av analysresultat mfl.
 • samverkan med myndigheter och intressenter samt författande av populärvetenskapliga rapporter och vetenskapliga artiklar.
 • Arbetet ska resultera i flertal vetenskapliga publikationer på engelska samt rapporter till finansiärerna och intressenter i Sverige. Medförfattandet av dessa ingår i tjänsten.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Arbetet kan delvis vara förlagt utanför Lunds universitet, till exempel vid Linné universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Doktorsexamen, eller likvärdig utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ämnesområdet. Vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom miljö(geo)kemi, ekotoxikologi, ekosystemteknik eller miljövetenskap, men även andra för projektet relevanta ämnesområden.
 • Dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete med toxicitetstester, biotillgänglighetstester eller exponeringsstudier
 • God dokumenterad förmåga att utveckla, genomföra tvärdisciplinär forskning av god kvalitet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket god förmåga att skriva vetenskaplig text.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av provtagning av miljöprov i fält
 • Dokumenterad erfarenhet av metodutveckling av toxicitetstester eller biotillgänglighetstester
 • Kunskaper om riskbedömning och spridningsförutsättningar av föroreningar i miljön
 • Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför akademin
 • Erfarenhet av miljötillsyn
 • Erfarenhet av att arbeta med restprodukter från förbränning
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.

Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/552
Kontakt
 • Martijn van Praagh, +46462224780,martijn.van_praagh@cec.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-02-28
Sista ansökningsdag 2024-04-23

Tillbaka till lediga jobb