Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning främst inom medicinska tillämpningar. De viktigaste områdena är magnetisk resonanstomografi (MRI), strålbehandling, röntgenfysik och nukleärmedicin.

Forskningsgruppen för MR fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) arbetar med forskning och utveckling av teori och teknik för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI, flöde, CEST samt kvantitativ MRI.

Beskrivning
Diffusions-MRI (dMRI) mäter egenskaper hos vävnadens mikrostruktur genom att studera vattenmolekylernas slumpmässiga rörelser. I tät vävnad är diffusionen långsam, medan den verkar vara snabbare i lösare vävnad. Diffusions-MRI kan därför upptäcka cancer som gör att vävnaden blir onormalt tät. Tyvärr har nuvarande dMRI-metoder dålig klinisk prestanda. Denna brist kan åtgärdas genom att utföra specialiserad diffusionskodning och därigenom lära sig mer om vävnadens mikrostruktur. Till exempel strävar vi efter att särskilja egenskaper som celldensitet, cellform, cellstorlek, blodvolym och cellmembranpermeabilitet. Dessa parametrar kan sedan användas som biomarkörer för att förbättra diagnostik och övervakning av sjukdomar.

Arbetsuppgift
Huvuduppgiften är att inom MR-fysikgruppen arbeta med utveckling av prostatacancerdiagnostik och strålbehandlingsövervakning i både klinisk och preklinisk miljö. Vi kommer att sträva efter att kartlägga vävnadsmikrostruktur och koppla den till kliniskt relevanta biomarkörer. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra tekniska metoder, vilket innebär att arbetet kan innefatta bildrekonstruktion, maskininlärning och programmering av själva MRI-systemet. Forskargruppen har ett stort internationellt samarbetsnätverk, vilket innebär att resor för planering och genomförande av olika framtida samarbetsprojekt kommer att uppmuntras.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik har den som har något av följande:

 • avlagt sjukhusfysikerexamen, alternativt motsvarande utländsk examen
 • fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå samt genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • Förmåga att kommunicera väl på talad och skriftlig engelska, till en standard som gör det möjligt att skriva vetenskapliga publikationer.
 • Innehavaren av denna tjänst skall ha förmåga och vilja att undervisa, som en del av institutionstjänstgöringen.

Meriterande:

 • Kunskaper om MR-fysik
 • Kunskaper om strålterapi
 • Kunskaper om diffusions-MRI
 • Kunskaper om superupplösningsmetoder
 • Fullgjort examensarbete med inriktning mot diffusions- och/eller superupplösnings-MRI eller liknande
 • Kunskaper i olika programmeringsspråk så som Matlab, C++ eller Python
 • Förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor med olika bakgrund

Antagning till utbildning på forskarnivå baseras främst på den utvärderade förmågan hos studenten att fullfölja och dra nytta av sådana studier.

Anställningen av doktorander regleras i förordning SFS 1998:80. Endast den som är eller har antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Vid anställning som doktorand ska förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå beaktas. Förutom att ägna sig åt sina studier kan den som anställs som doktorand åläggas att arbeta högst 20% med utbildningsuppgifter, forskning och administration, i enlighet med särskilda föreskrifter i högskoleförordningen, och anställningen förlängs i sådana fall med motsvarande tid.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.
Önskat startdatum: enligt överenskommelse dock senast 1 september 2024. 

Ansökan
Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan skall innehålla följande:

 • CV
 • Ett kort personligt brev som beskriver hur kandidaten uppfyller krav och meriter angivna i annonsen
 • En kopia av examensarbetet på 30 högskoleprov (eller motsvarande)
 • Uppgifter till 2 referenspersoner 
 • Kopior av intyg och handlingar som sökanden önskar göra anspråk på.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1315
Kontakt
 • Filip Szczepankiewicz rekryterande PI, +4646178543,filip.szczepankiewicz@med.lu.se
 • Tina Olsson HR-partner, +46462224853,tina.olsson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb