Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

ATLAS-gruppen vid Lunds universitet söker en skicklig och motiverad postdoktor.

Ämnesbeskrivning

Hälften av arbetstiden är tillgänglig för egenvald forskning inom ATLAS. Den som får tjänsten kommer i genomsnitt lägga hälften av sin tid på utveckling av spårning algoritmer. ATLAS räknar med att migrera all spårrekonstruktion till ACTS (A Common Tracking Software)-ramverket för att möta utmaningarna från HL-LHC. Postdoktorn kommer att hjälpa handleda doktorander och det finns även möjlighet att handleda master- och kandidatprojekt. Forskningsverksamheten är förlagd till Fysiska institutionen vid Lunds universitet, med regelbundna resor till CERN och ACTS-samarbetets workshops.

ATLAS-gruppen i Lund består för närvarande av sex fakultetsmedlemmar (Vincent Hedberg, Hannah Herde, Else Lytken, Ruth Pöttgen, Oxana Smirnova och Torsten Åkesson) och tre doktorander. Våra aktiva forskningsområden inkluderar analys av fysikdata, rekonstruktion och partikelidentifiering, detektorarbete, instrumentutveckling och högpresterande databehandling. Mer information finns på Avdelningen för partikel- och kärnfysiks webbplats, https://www.particle-nuclear.lu.se/.

Kravprofil

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga uppgifterna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ger möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

 • ATLAS forskningslinje: Följa en ATLAS-forskningslinje som kandidaten själv väljer.
 • Forskning om spårrekonstruktion: Bedriva forskning inom området spårrekonstruktion för ATLAS-experimentet med hjälp av ACTS-ramverket, med fokus på utveckling och implementering av innovativa algoritmer och tekniker för att noggrant rekonstruera partikelbanor under HL-LHC-betingelser.
 • Samarbete och lagarbete: Arbeta kollaborativt inom internationella forskningsmiljöer.
 • Kommunikation: Tydlig och genomtänkt kommunikation, både inom det vetenskapliga sammanhanget och med allmänheten.
 • Mentorskap och utbildning: Ge vägledning och mentorskap till yngre forskare och främja en miljö som präglas av samarbete och kunskapsdelning.
 • Dokumentation och rapportering: Föra detaljerade register över forskningsverksamheten, förbereda dokumentation för framtida användare och följa ATLAS- och ACTS-kraven för att bidra till dokumentation av algoritmer och analysmetodik som utvecklats under forskningen.
 • Möjlighet att söka extern forskningsfinansiering för konferensresor eller små projekt.
 • Administration i samband med de arbetsuppgifter som anges ovan.

Kvalifikationer

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

Krav:

 • Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandling är relaterat till analys- och detektorarbete inom partikelfysik eller liknande.
 • Samarbetsförmåga för att kunna arbeta i ett stort, internationellt samarbete.
 • Starka programmeringskunskaper i C++ och Python.
 • Vetenskaplig skicklighet, till exempel demonstrerad genom publicerade artiklar och/eller kvalitén på deras doktorsavhandling.
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Mycket meriterande kvalifikationer:

 • Tidigare erfarenhet av ACTS och/eller spårrekonstruktion/partikelidentifiering/detektorarbete.
 • Erfarenhet av att handleda eller vägleda doktorander och mastersstudenter i deras projekt.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Ytterligare bedömningskriterier:

 • Relevans och genomförbarhet för tidigare och framtida forskningsintressen.
 • Erfarenhet av storskalig dataanalys
 • Färdigheter i programmeringsspråk som C++ och Python och arbete inom stora programvaruramar.
 • Erfarenhet av ACTS och/eller spårrekonstruktion betraktas uttryckligen som en merit.
 • Erfarenhet av att arbeta i ett internationellt samarbete.
 • Intresse och erfarenhet av att vägleda andra, särskilt studenter, i deras projekt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

 • Ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för denna tjänst
 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
  • Publikationer: lista upp till 10 relevanta publikationer, kommenterade med kandidatens bidrag. Ange om publikationen är en expertgranskad tidskriftsartikel eller ett konferensbidrag/CONF-note.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenser.
  • bifoga inte rekommendationsbrev till ansökan. Referenspersonerna kommer att kontaktas om en kandidat kallas till intervju och med kandidatens vetskap
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som som du önskar åberopa.

Alla ansökningar utvärderas löpande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1606
Kontakt
 • Hannah Herde, hannah.herde@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb