Anställning Ort Sista ansökningsdag
10 doktorander i socialt arbete för halvtidsstudier till licentiatexamen Lund, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Växjö eller Kalmar 2019-04-08
Doktorand i sociologi, "Omsorgsgörande mellan generationer" Lund 2019-04-15
Doktorand i tjänstevetenskap, inr hållbarhet Helsingborg 2019-05-31
Doktorand i tjänstevetenskap, inr kulturella och kreativa näringar Helsingborg 2019-05-31
Doktorand inom projektet Urban turismutveckling i förnyelse Helsingborg 2019-06-10
Logga in Prenumerera