Anställning Ort Sista ansökningsdag
Forskare i ultrasnabb kvantfysik Lund 2023-09-27
Postdoktor i mikrovågskvantoptik och elektriska kvantkomponenter Lund 2023-09-29
Doktorand i fysik med inriktning mot biofysik Lund 2023-10-05
Projektassistent; Koherensmätare av små kvantsystem Lund 2023-10-12
Postdoktor i exoplaneter och planetbildning Lund 2023-10-13
Doktorand i fysik med inriktning mot utveckling av tidsupplöst högtrycks fotoelektronspektroskopi för katalys (MSCA COFUND project PRISMAS) Lund 2023-10-31
Doktorand i fysik; Tidsupplöst APXPS för att undersöka atomlagerdeposition (MSCA COFUND project PRISMAS) Lund 2023-10-31
Doktorand i fysik; Generering av ultrakorta ljuspulser med acceleratorer (MSCA COFUND project PRISMAS) Lund 2023-10-31
Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell kvantteknologi Lund 2023-11-03
Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot halvledaroptik Lund 2023-11-06