Anställning Ort Sista ansökningsdag
Biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik Lund 2024-01-31
Postdoktor i klimatmodellering relaterat till aerosol och moln Lund 2024-01-07
Doktorand i fysik med inriktning mot attosekundsfysik Lund 2024-01-07
Doktorand i fysik med inriktning mot ultrasnabb elektrondynamik på den atomära skalan Lund 2024-01-07
Postdoktor i experimentell partikelfysik vid ATLAS-experimentet och för ACTS spårrekonstruktion Lund 2024-01-02
Doktorand i fysik med inriktning mot tillverkning av nanoarkitekterade material med holografiska tillvägagångssätt Lund 2023-12-26
Amanuens vid Institutionen för Fysik med inriktning mot Fysik & lasershow Lund 2023-12-14
Forskare i högtrycksfotoelektronspektroskopi och (foto-)atomlagerdeposition Lund 2023-12-11
Doktorand i fysik med inriktning mot ultrasnabb röntgenfysik Lund 2023-12-11
Postdoktor i galaktiska dynamikstudier för Gaia och GaiaNIR Lund 2023-12-09